TODAY+TOMORROW

Minifesto: de islam is niet anti-feministisch

(TERRA KECK)

In Minifesto geven Vileine vrouwen hun mening over prangende feministische kwesties – en dagen jou uit om ook je opinie te delen. Vandaag: waar komt toch het idee vandaan dat de alleen de Westerse wereld de wijsheid in pacht heeft omtrent feminisme?

Onbewust hebben we allemaal het idee dat het concept van feminisme geboren is in de westerse samenleving. Dit komt omdat de maatstaaf van wat feministisch is, bepaald wordt door onze westerse waarden. Na de aanslag op Charlie Hebdo vond er een verandering plaatsvond in de berichtgeving over de Islam door Franse media. 

Groeiende islamofobie

De groeiende islamofobie in de media begon met een gebeurtenis in een buitenwijk van Parijs, waarover buitenproportioneel werd bericht. Twee meisjes van Arabische afkomst gingen, zoals iedere andere dag, gesluierd naar school. Dit was geen enkel probleem totdat de directeur van de school bedacht dat hij de sluier tegenstrijdig vond met de waarden van de Franse Republiek. De twee meisjes werd gevraagd om hun hoofddoek af te doen en dat weigerden ze. In diverse media werd dit als bewijs dat de islam onverenigbaar is met de Franse waarden.

Na deze zaak vermenigvuldigden de documentaires en artikelen zich die de zogenaamde tegenstelling tussen de islam en het feminisme aan het licht brachten. De vrouw zou in de islamitische cultuur geobjectiveerd worden en inherent onderdanig zijn. Om dit te bewijzen, werden seculiere vrouwen van islamitische afkomst uitgenodigd om te getuigen dat de islam inderdaad onderdrukkend is. Daarnaast werden ook feministen van de oude garde uitgenodigd, die in het algemeen al zwaar tegen religie waren, maar daarnaast de Islam ook beschouwden als de ultieme onderdrukking van de vrouw.

download

(Emma Wood/Annenberg Media)

Het concept van ‘laicité’, de scheiding van kerk en staat, is een van de belangrijkste principes van de Franse republiek. Dit concept werd echter compleet omgedraaid en misbruikt in diverse media. ‘Laicité ‘ werd ingevuld als antireligieus, dus tegen iedere vorm van religie. Echter was dit concept in 1905 in het leven geroepen om de verschillende religieuze minderheden juist te beschermen in een tijd waarin het katholicisme de grootste religie was.

Het is bizar om te bedenken wat twee gesluierde meisjes tegen wil en dank teweeg hebben gebracht. Het publieke debat over de situatie bracht een nieuwe vorm van segregatie op gang. De discussies over de positie van de vrouw en de islam hebben uiteindelijk bijvoorbeeld geleid tot het verbod van alle religieuze tekens in publieke instellingen. De hoofddoek werd er vaak als voorbeeld bijgeroepen wanneer er werd gesproken over dit verbod. Dat gaf het idee gaf dat deze maatregel niet zozeer gericht was op religieuze uitingen in het algemeen, maar vooral gericht was tegen de hoofddoek.

Aanslagen en de media

Na de aanslagen ontstonden er nieuwe vormen van media. Politici en bestaande media kregen namelijk het verwijt dat zij zich al jaren hadden bediend van stereotypes en generalisatie. Sinds de aanslagen geloven de Fransen geloven niet meer in de oude vormen van informeren noch in hun traditionele politieke leiders.

De aanslagen hebben de houding van de media ten opzichte van de islam drastisch veranderd. Het was een schok voor veel Fransen dat burgers in staat waren zulke misdaden te plegen. Verschillende media realiseerden zich dat zij daarin een rol hadden gespeeld: door de Islam jarenlang te stereotyperen en deze te tonen als onverenigbaar met de Franse waarden, heeft een grote minderheid van Frankrijk zich buitengesloten gevoeld.

Nu Trump in Amerika verkozen is en Geert Wilders het goed doet in de peilingen, is het extra belangrijk om te kijken naar wat er het laatste jaar gebeurd is in Frankrijk. Politieke leiders zoals Trump zijn entertainende personages geworden, die in populariteit groeien naarmate ze meer schokkende dingen zeggen. Maar de situatie in Frankrijk laat zien dat stereotyperen van moslims juist tot die gevreesde verdeeldheid leidt.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top