Sabrina Lameche

Sabrina Lameche (24) is net afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam ( Master European Studies). Ik ben in Parijs opgegroeid en op mijn negentiende naar Amsterdam verhuisd. Pas toen ik in Amsterdam ging studeren werd ik me bewust van mijn kleur en achtergrond. Mijn interesse voor identiteitskwesties komt hier voor een belangrijk deel uit voort. Mijn beeld van Amsterdam was progressief, ook omtrent de positie van de vrouw. Toch bleek dat beeld niet te kloppen, zo vond ik het bijvoorbeeld apart dat veel Nederlandse vrouwen thuisbleven om voor de kinderen te zorgen, dat was in Frankrijk wel anders. Er leek een bepaalde verwachting te zijn van vrouwen in de Nederlandse samenleving, dat ze de rol van moeder op zich namen. Dit soort verwachtingen naar aanleiding van gender worden door de huidige generatie gelukkig weer ter discussie gesteld.

Posts By Sabrina Lameche

More Posts

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2016 Vileine

To Top