TODAY+TOMORROW

Bollocks Buster: wat Plasterk doet als niemand kijkt

Transliban Petra Kramer prikt graag met vileine pen door globale onzin heen.

Nadat Nederland kennismaakte met ene Edward Snowden hadden we al snel een Ronald Plasterk op tv om te zeggen dat het allemaal zo erg niet was. Plasterk kwam zeggen dat het allemaal niet waar was of in ieder geval dat hij er niks van wist. Dat was op 5 augustus 2014. Er zouden weliswaar “1.8 miljoen stuks metadata” uit Nederland in omloop en in handen van de National Security Agency (NSA) zijn, maar Plasterk wist absoluut zeker dat hij daar niet debet aan was. De Nederlandse diensten zouden het in ieder geval niet hebben gedaan. Plasterk toonde zich “geschokt” door de druppelsgewijs gepresenteerde Snowden-leaks en hij verzekerde ons ervan dat zoiets echt niet de werkwijze van Nederland is.

Datastofzuiger van de NSA

Ja hoor. Daarom bleek ook in februari 2016 ineens dat de “1.8 miljoen stuks metadata” 1.8 miljoen door de Nationale Sigint Organisatie (een samenwerkingsverband van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), thans Joint Sigint Cyber Unit geheten) vastgelegde telefoontjes zijn, waarbij genoteerd is wie met wie belt, hoelang dat duurt en hoeveel data daarmee gemoeid is. Plasterk wist daarvan of zou daarvan moeten weten, maar hij ontkende het domweg. Net zoals hij ontkende te weten van de datastofzuiger van de NSA, terwijl hij hen wel de schuld gaf van wat de diensten die onder zijn verantwoordelijkheden vallen, deden.

Nadat Ronald Plasterk op nationale televisie ontkend heeft dat Nederland gebruik gaat maken van het sleepnet dat allang gebruikt wordt door ten onrechte naar de NSA te wijzen – waarmee hij impliciet bevestigde nu al geen idee te hebben wat welke dienst precies uitspookt – heeft Huib Modderkolk bewezen dat we amper kunnen bevatten in hoeverre “de diensten” alle communicatie willen kunnen beheersen, door de Wet Informatie en Veiligheidsdiensten (Wiv) vroegtijdig te lekken. De ironie wil nu dat de meest privacy-onvriendelijke wet ooit (qua totstandkoming dan) tegelijkertijd de meest transparante wetgeving ooit is. Voor het eerst krijgen we inzicht in een wetsvoorstel voor en na advisering door de Raad van State (RvS). Normaliter is het zo dat een wetsvoorstel pas openbaar wordt gemaakt na advisering door de RvS. En – alsof de duvel ermee speelt – wordt dat advies uitgebracht door Piet Hein “wetten zijn als worstjes, je kunt maar beter niet weten hoe ze gemaakt worden” Donner. Tot zover de schadenfreude, dan nu de diepte in.

De Goebbels-kaart

‘s Lands grootste lobbyist voor verregaande hackbevoegdheden is de totaal belangeloze *kuch* Ronald Prins, de hofleverancier van software aan de AIVD, MIVD en de politie, speelt de aloude “wie niks te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen“-kaart, waarmee hij Joseph Goebbels echoot. Los van die Godwin is dat argument allang achterhaald. Simpel gezegd staat ‘niks te verbergen en niks te vrezen’ gelijk aan lak hebben aan de vrijheid van meningsuiting omdat je ‘niks te vertellen’ hebt. Het is van een domme kortzichtigheid die eraan voorbijgaat dat wetten kunnen veranderen. Wat vandaag volledig legaal is, kan na de volgende verkiezingen zomaar ineens illegaal zijn. Voor een volledige analyse van het het ‘ik heb niks te verbergen’-dogma verwijs ik graag naar de analyse van Rick Falkvinge, de vader van alle Piratenpartijen.

Spreekt Ronald Prins de waarheid wanneer hij zegt dat de privacy van “goedwillende burgers” gebaat is bij een sleepnet voor de data van “kwaadwillende burgers”? Nee. De meest leugenachtige term uit de Wiv is “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie”. Dat heette eerst ‘ongerichte interceptie’ en in lekentermen heet dat een sleepnet. Het Kabinet speelt een woordspelletje met de Tweede Kamer die nadrukkelijk te kennen gegeven heeft geen sleepnet te willen.

Gerichte interceptie is wanneer de AIVD het vermoeden heeft dat Alice en/of Bob uit Amsterdam kwaad in de zin hebben en dat ze daarom het dataverkeer van Alice en Bob gaan tappen. Onderzoeksgerichte interceptie is dat de AIVD vermoedt dat iemand in Amsterdam snode plannen heeft, waarna al het dataverkeer van heel Amsterdam getapt wordt in de hoop dat naast een hele hoop bijvangst kan worden aangetoond dat het inderdaad zo is dat Alice en Bob degenen zijn die snode plannen smeden. Als daarbij blijkt dat Alice en Bob hun beveiliging prima op orde hebben en de AIVD daarom moeite heeft met het aftappen van hun dataverkeer, terwijl ze weten dat Alice en Bob ook mailen met Eva, dan staat het de AIVD vrij om Eva te hacken. Een vermoeden dat Eva ook maar iets te maken heeft met de snode plannen met Eva en Bob is daarbij niet nodig. Het enkele feit dat ze in contact staat met Alice en Bob is genoeg. Als de AIVD en passant ontdekt dat Eva er een handje van heeft om verboden plantjes water te geven, dan schrijft artikel 61 van de Wiv voor dat die informatie gedeeld mag worden met de potgrondpolitie. Mocht de AIVD concluderen dat Eva op enigerlei wijze een verward persoon is, dan geeft datzelfde artikel 61 hen het mandaat om de GGZ in te seinen dat ze vooral onder dwang opgenomen moet worden. Ik zou willen dat het mijn verzinsel was, maar het staat er echt: “De diensten zijn in het kader van een goede taakuitvoering bevoegd om omtrent door of ten behoeve van de dienst verwerkte gegevens mededeling te doen aan: a. Onze Ministers wie (sic) deze aangaan; b. andere bestuursorganen wie (sic) deze aangaan; c. andere personen of instanties wie (sic) deze aangaan; d. daarvoor in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen, alsmede andere daarvoor in aanmerking komende internationale beveiligings-, verbindingsinlichtingen- en inlichtingenorganen.”

Verdachten als vijanden

Het sleepnet dat geen sleepnet mag heten is kortom wel degelijk een sleepnet en bijvangst is niet alleen toegestaan, het wordt in gebrekkig Nederlands aangemoedigd. (Al die wie’s moeten die’s zijn.) Het is niet moeilijk om te voorspellen welke kant dit opgaat en wie de slachtoffers zullen zijn. We hebben immers te maken met een geheime dienst die weigert om de anti-Islamitische beweging Pegida extreemrechts te noemen en die overal extreemlinkse activisten ziet. Het is een publiek geheim dat de AIVD dweepte met Hans Jansen. In het verlengde daarvan is het ook een publiek geheim dat de politie graag traint met de moeder van alle politiestaten, te weten Israël. Daar leren de diensten dat verdachten niet alleen verdacht, zijn maar vooral dat ze vijanden zijn. Vijanden als in: ‘alles-is-geoorloofd-militaire-regels’, niet ‘verdachten als in onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt’. Kortom: shoot first, ask questions later.

De Wiv, zoals die nu ingediend is bij de RvS, is een recept voor een ramp. Het is geenszins zo dat je niks te vrezen hebt wanneer je niks te verbergen hebt, omdat er aan predictive policing wordt gewerkt. Science fiction is geen fictie meer. Amerika slurpt alle data van social media op in de hoop te kunnen voorspellen wanneer mensen gaan demonstreren of anderszins gaan ageren tegen Big Brother. Nederland wil zich daarbij aansluiten en steekt dat niet eens onder stoelen of banken. Daarbij moet worden opgemerkt dat Big Brother zeer selectief is. Als je wit bent, zoals ik, dan heb je alvast een streepje voor. Ben je bruin en moslim, dan sta je bij voorbaat 10-0 achter. Amerika, dat ooit een Britse kolonie was nadat de inheemse bevolking gedecimeerd werd, is sinds de oorlog met Engeland gestaag opgeklommen tot de politieagent van de wereld. Die macht wordt met alle plezier misbruikt.

Amerika als politieagent van de wereld

Waar wij gedwee achter de Verenigde Staten aanlopen, zouden we ook de hakken in het zand kunnen steken. IJsland, alwaar de bevolking lekker wakker is, wil “het Zwitserland van bits” worden. Wij schijnen echter in meerderheid akkoord te gaan met de ‘als je niks te verbergen hebt’-blabla. Dat is ernstig. Het betekent dat we ons hebben overgegeven aan het recht van de sterkste. Het betekent dat we akkoord gaan met drone-moorden uit onze naam, ook al blijkt dat 90% van de doden collateral damage is. De mythe die ons geloven doet dat drones minder burgerslachtoffers maken, is helemaal niet waar.

Duitsland, dat onlosmakelijk medeplichtig is aan iedere drone-moord vanwege de Amerikaanse basis in Rammstein, jammert ondertussen wat over een disclaimer. Duitsland deelt – net als Nederland – zo’n beetje alle data die het opslurpt met Amerika. Dat doet Duitsland onder voorwaarde dat Amerika die data niet gebruikt om iemand te vermoorden. Hoewel dat an sich een redelijk verzoek is, is het ook akelig naïef. Hebben de Amerikanen spijt van Hiroshima en Nagasaki? Nee. Spijt van Vietnam? No, sir! Of spijt van het door Chelsea Manning aangetoonde vermoorden van mensen van Reuters? Neen.

De VS, de wereldwijde politieagent, heeft een broertje dood aan alles en iedereen dat hen ook maar een strobreed in de weg legt. Oorlogsmisdaden? Niet belangrijk, Amerika erkent het Internationaal Strafhof toch niet. Sterker nog, Amerika heeft een wet aangenomen die hen het “recht” geeft Den Haag aan te vallen zodra er een Amerikaan wordt aangesproken op hetgeen Amerika doet: namelijk de halve wereld bombarderen of overal dictators in het zadel helpen.

Op zich ben ik niet bij voorbaat tegen een spionagewet. Maar de Wiv die nu voorligt is een poging om de hooiberg te vergroten, terwijl het om de naald zou moeten gaan en terwijl de grootste financier van “rebellen” buiten schot blijft, namelijk Amerika. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de regering een boetemachine zoekt en geen veiligheidsmachine. Een veiligheidsmachine is veel beperkter van aard. Veiligheid is een acuut vraagstuk, daar is geen bewaarplicht voor nodig en al helemaal geen extra back-up in de vorm van een overheidsdossier.

Geen persvrijheid meer

Als de Wiv, zoals die nu wordt voorgesteld, aangenomen wordt, dan is het over en sluiten met Nederland als één van de beste scorende landen voor wat betreft persvrijheid. Dan is het gedaan met bronbescherming. En dat is niet alles. Duitsland deelt nu data met de VS, waarbij ze liever niet hebben dat de VS die data gebruikt om moorden te plegen. Toch gebeurt dat lekker wel. Uit de gelekte wetstekst van de Wiv blijkt dat wij bereid zijn om daar als brave hondjes achteraan te lopen.

Zoals Guantanamo Bay en andere black sites aantonen, leidt massasurveillance tot martelingen en drone-bombardementen. Hoewel er nul bewijs is dat dit ooit enige aanslag heeft voorkomen, gaan we volop mee in de aanval op het zogenaamd vrije internet. Alles wat je twittert of anderszins publiceert kan en zal tegen je gebruikt worden. Als je niet wilt dat er ooit iemand vanwege haar mening wordt opgesloten, dan is het hoog tijd dat jij je smoel opentrekt.

Trek je smoel open

Doe je dat niet, dan is het zo dat Amerika via de vele perscontacten mag uitdragen dat ze in ieders belang handelen, terwijl dat totaal niet zo is. Wie zwijgt stemt toe. Doe dat eens niet en laat Tapsterk weten dat je niet op zijn spionagewet zit te wachten. Dat kan door een petitie van Dwars te tekenen en het kan natuurlijk ook door dit blog zoveel mogelijk naar @rplasterk te sturen.

Hoe dan ook, voor een open en vrij internet lijken we straks overgeleverd aan Tor. Vertrouwen op VPN’s heeft niet zoveel zin meer.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top