TODAY+TOMORROW

Feministische Stemwijzer: “boerkaverbod in openbare ruimte,” volgens PvdA

Eiko Ojala

AOW, belastingen, milieu – die standpunten kennen we nu wel. Maar hoe feministisch is de Nederlandse politiek eigenlijk? Wat vinden onze toekomstige vertegenwoordigers in Den Haag van het burkaverbod en vrouwenquota? De komende weken legt Vileine steeds enkele intersectionele vragen voor aan een vrouw op de lijst.

Keklik Yücel is nummer 16 op de lijst van de Partij van de Arbeid en houdt zich bezig met emancipatie. De PvdA heeft momenteel twaalf zetels in de peilingen.

Is jouw partij voor of tegen een vrouwenquotum in bedrijfsleven en/of openbare besturen?
“Wij vinden het nu tijd voor het afdwingen van een wettelijk quotum. Ook voor de publieke sector (universiteiten, zorginstellingen, woningbouwverengingen e.a.) moeten er afdwingbare normen voor meer topvrouwen komen. Meer dan een eeuw zetten wij ons in voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Er is veel bereikt, maar een volledige gelijkwaardigheid in behandeling tussen man en vrouw is er nog altijd niet. Waar het kabinet betekenisvolle stappen heeft gezet komt het bedrijfsleven maar tergend langzaam in beweging om te voldoen aan de eis dat tenminste 30 procent van de leden van Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht vrouw moet zijn.”

“Er is veel bereikt maar echte gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is er nog niet”

Is jouw partij voor of tegen partnerallimentatie?
“De PvdA vindt dat beide partners na een echtscheiding moeten proberen elkaar financieel los te laten. We vinden het belangrijk dat allebei de partners financieel-economisch op eigen benen kunnen staan en dat de zorg voor de thuiswonende kinderen gelijk wordt verdeeld tussen de ouders. Zorg voor kinderen onder de 12 jaar moet bij voorkeur door beide ouders worden gegeven in een verdeling die in het beste belang van het kind is. Wordt hier een andere keuze in gemaakt, dan moet de niet-zorgende ouder de andere ouder compenseren. De zorgende ouder is namelijk minder goed in staat om zelf een volledige boterham te verdienen. Als een huwelijk na lange tijd toch in een echtscheiding uitmondt, en een van de partners heeft in die tijd voor het huishouden of de kinderen gezorgd, dan moet daar een extra compensatie tegenover staan. Terugkeren in het arbeidsproces is namelijk niet eenvoudig. “

Gaat jouw partij voor of tegen het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ stemmen? (In dit rapport wordt onder andere juridisch vastgelegd dat kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben.)
“De PvdA vindt dat modern ouderschap de volle aandacht moet krijgen. En het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. Daarom is dit rapport belangrijk. De samenleving verandert en steeds minder kinderen groeien op in een traditioneel gezin. “

Gaat je partij het boerkaverbod terugdraaien?
“Nee, we gaan het boerkaverbod als dat er komt, niet terugdraaien. Het is de bedoeling dat gelaatsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, zorginstellingen, scholen en overheidsinstellingen verboden gaat worden. De PvdA vindt dat goed. Een boerka op school, in een ziekenhuis of gemeentehuis belemmert het contact en levert gevoelens van onveiligheid op. Een verbod om een boerka op straat te dragen is niet nodig. Daar kun je de confrontatie met een boerkadraagster desnoods uit de weg gaan. Ook al vinden wij een boerka ook daar onwenselijk, de PvdA vindt dat een verbod daar te ver gaat.”

Als jouw partij gaat regeren verzekert u een intersectionele samenstelling van het kabinet?
“Zowel onze Kamerfractie als het kabinet is een afspiegeling van onze maatschappij. Omdat de PvdA het heel belangrijk vindt dat de Tweede Kamer en het Kabinet een afspiegeling is, hebben wij ervoor gekozen om onze lijst 50-50 man-vrouw te verdelen. Daarnaast zijn onze kandidaten divers wat betreft seksuele gerichtheid en etnische, religieuze en/of levensbeschouwelijke achtergrond.”

Wat gaat jouw partij doen aan de afwezigheid van mannen in basis en middelbaar onderwijs?
“Jongens en meisjes en ook alle leerkrachten zijn gebaat bij meer mannen voor de klas. Toch vinden veel mannen het vak van docent niet aantrekkelijk. Dit komt door het imago van het vak maar ook doordat bijvoorbeeld het salaris niet altijd aan de verwachtingen voldoet.

De PvdA vindt dat stevige investering is noodzakelijk is om het vak van leraar en docent aantrekkelijker te maken en het niveau van het vak omhoog te halen. Dit willen we doen door onder andere de lestaak van fulltime leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs stapsgewijs terugbrengen naar maximaal 20 uur per week. Ook wordt een lerarenopleiding als tweede studie nu al door de overheid betaald.”

“Het is onacceptabel dat anno 2017 het huishouden doen en het opvoeden van kinderen nog steeds wordt gezien als een taak van vrouwen.”

Gaat jouw partij het vaderschapsverlof uitbreiden?
“Ja. Wij willen het betaald ouderschapsverlof voor vaders en partners verruimen naar drie maanden. Zo kunnen vaders en partners ook zorg dragen voor de pasgeboren baby. Het is onacceptabel dat anno 2017 het huishouden doen en het opvoeden van kinderen nog steeds wordt gezien als een taak van vrouwen.”

Kan jouw partij met de kandidatenlijst een goede volksvertegenwoordiger zijn?
“Jazeker! Op de kandidatenlijst van de PvdA staan zowel mannen als vrouwen uit alle regio’s van Nederland met verschillende etnische achtergrond en religieuze overtuigingen.”

Meer weten over hoe het nu eigenlijk zit met feminisme in de politiek? Hier vind je de interviews met andere politici.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Feministische Stemwijzer: op welke partij kan je het beste stemmen? – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top