TODAY+TOMORROW

Bollocks Buster: TTIP is het neokolonialisme

Justine Khamara

Transliban Petra Kramer prikt graag met vileine pen door globale onzin heen.

In de zwaar ondergewaardeerde science-fictionserie Continuum stuurt Alec Sadler acht terroristen en een politieagente terug in de tijd om de toekomst te veranderen. Liber8 (de terroristen) moeten de corporate take-over van het congres voorkomen teneinde de democratie te redden. Kiera Cameron moet de jonge Alec Sadler middels een in haar cybernetische hersenen verstopte boodschap van de oude Alec Sadler ervan overtuigen om voorzichtig te zijn met de wearables die hij ontwikkelt, omdat daardoor onbedoeld een panopticum met bijbehorende politiestaat ontstaat. Gaandeweg ontkom je er als kijker niet aan om sympathie voor de terroristen te gaan koesteren. Hun methodes zijn bepaald niet nobel, maar het doel – de mensheid bevrijden van het juk van de corporate overlords – is dat wel. Zelfs Kiera Cameron, die het in eerste instantie als haar missie ziet om te voorkomen dat de toekomst wordt veranderd omdat ze niks anders wil dan terugkeren naar haar gezin in 2077, ontkomt daar niet aan.

Hedendaagse dystopie

Continuum speelt zich af van 2012 tot 2015 en tegelijkertijd in 2067 en 2077. Hoewel het science-fictie is, vertoont Continuum opmerkelijke parallellen met onze hedendaagse dystopie. Sinds de crisis van 2008 en de daaropvolgende redding van vrijwel iedere bank ter wereld valt het amper nog te ontkennen dat we alleen in naam geen Corporate Congres hebben – maar in de praktijk wel. En we zijn daarbij onze tijd vooruit; het Corporate Congres in Continuum wordt namelijk opgericht in 2019, maar de EU probeert al in 2016 TTIP erdoor te jassen. TTIP is een zogenaamd vrijhandelsverdrag waar al drie jaar in het uiterste geheim over wordt onderhandeld. De bedoeling is dat TTIP handelsbarrières gaat slechten. Dat klinkt lang niet slecht, totdat je ontdekt dat het milieu, het minimumloon, privacy, dierenwelzijn, mensenrechten, et cetera, allemaal als handelsbarrière worden gedefinieerd. Echte handelsbarrières, zoals importtarieven voor Chinese zonnepanelen, kunnen onder TTIP of juist dankzij TTIP blijven bestaan. TTIP gaat helemaal niet over vrijhandel, het behelst een neoliberaal keurslijf. Zelfs de voorstanders ervan geven dat toe. Volgens Hans van Baalen (VVD) is TTIP een instrument om China mee om de oren te slaan. Hij vindt de verlaging van Europese standaarden naar Amerikaans niveau een terecht offer omdat het misschien betekent dat we daarmee de Chinese hegemonie over de wereldeconomie kunnen voorkomen. TTIP is economische oorlogsvoering en Europa heeft een te lage tolerantie voor collateral damage, aldus de voorstanders. Om de economische machtspositie van het Westen te handhaven, zullen Nederlandse werknemers nou eenmaal moeten concurreren met Chinese slaven – want het Westen besteedt immers steeds meer productie van goederen uit aan vermeende derdewereldlanden. Degenen die me nu willen wegzetten als een complotdenker of een aluhoedje wijs ik graag op dit artikel. Chinese fabrieksarbeiders zouden niet nauwkeurig zijn, daarom wil een “Nederlandse” ondernemer die handelt in de zwaar verslavende harddrug nicotine zijn fabriek van China naar Nederland verplaatsen. Het is zijn bedoeling dat Leeuwarder arbeidsongeschikten en werklozen met behoud van uitkering beter gaan presteren dan degenen die hij berooid achterlaat.

Continuum gaat net een stapje verder dan de realiteit voor wat betreft dwangarbeid. In Nederland staat er een sanctie van maximaal 100% strafkorting op je uitkering als je dwangarbeid weigert. In Continuum is het zo dat je hersenen overschreven worden als je een armoedzaaier bent. Armoedzaaiers worden gechipt, waardoor ze in robots veranderen die dom productiewerk verrichten.

Gebrainwashte slaven

Voorstanders van TTIP zou je kunnen vergelijken met die gebrainwashte slaven. Neem Europarlementariër Marietje Schaake (D66, ALDE); zij meent dat multinationals meer macht geven dan staten hét antwoord op globalisering is. Om te voorkomen dat de macht van multinationals de spuigaten uitloopt, moeten we die multinationals meer macht geven – dat is ongeveer haar redenering. Ze gaat daarbij zover om te zeggen dat het geen automatisme is dat multinationals hun zin krijgen en dat betreurt ze. Ze gedraagt zich daarbij als een gepeste puber die zichzelf gaat slaan in de hoop de pestkop te pacificeren. Ik vind dat doodeng.

Geen recht op een gezond leven

Alle beursgenoteerde bedrijven bekommeren zich immers maar om één ding: aandeelhouderswaarde. Alles is daaraan ondergeschikt. En TTIP faciliteert dat. Ben je bang dat je drinkwater vergiftigd wordt door fracking? Dikke vette pech. Als er schaliegas onder de grond zit, dan mag een Shell of ander onhoudbaar bedrjf dat winnen. Zo niet, dan volgt een fikse boete wegens vermeende gederfde omzet. TTIP schrijft voor dat mensen geen recht hebben op een gezond leven, terwijl het tegelijkertijd dicteert dat multinationals recht hebben op woekerwinsten. TTIP is neokolonialisme dat de moederlanden koloniseert. Griekenland is daarvan het eerste slachtoffer. Waar Duitsland en Frankrijk geen fuck geven om de drieprocentsnorm – waarbij het nationaal begrotingstekort kleiner moet zijn dan 3% – is de Griekse economie de nek omgedraaid omdat de Grieken zo stom waren om hun nek in de strop te stoppen die Euro heet. De Europese Unie heeft ons arbitraire boekhoudregels gebracht die in beton gegoten zijn en waarop meedogenloze straffen staan, tenzij je Duitsland of Frankrijk heet.

TTIP is een Amerikaanse machtsgreep. Uit de TTIP-leaks van Greenpeace blijkt dat Amerika Europese auto-export wil ruilen voor Amerikaanse voedselimport. Dat betreft genetisch gemanipuleerd voedsel dat gepatenteerd is, bijvoorbeeld door Monsanto. De Nederlandse overheid verzet zich bij monde van Martijn van Dam tegen voedselpatenten. Als TTIP aangenomen wordt, dan kan Monsanto echter niet wachten met Nederland aanklagen; dat verzeker ik u alvast.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top