WORLD+CULT

Bollocks Buster: politie is politiek met Clinton

(Malin Granroth)

Transliban Petra Kramer prikt graag met vileine pen door globale onzin heen.

Het advies van de FBI aan het Openbaar Ministerie om Hillary Clinton niet te vervolgen voor het gebruik van een eigen mailserver is uitermate politiek. In twee woorden luidt de rechtvaardiging: Never Trump. FBI-directeur Comey bracht het als volgt: “Voor alle duidelijkheid, dit is niet om te suggereren dat, in soortgelijke omstandigheden, een persoon die betrokken zou zijn bij deze activiteit dus geen consequenties onder ogen zou zien. Integendeel, deze personen zijn vaak onderworpen aan gevangenisstraffen of administratieve sancties. Maar dat is niet wat we nu beslissen.” Iedere andere persoon zou vervolgd worden, maar de ‘extreem roekeloze’ Clinton ontspringt de dans. Gelijke gevallen worden dus anders behandeld. Dat wisten we natuurlijk al, omdat Chelsea Manning een onevenredig zware straf kreeg voor het informeren van het publiek over oorlogsmisdaden van Amerika in Irak. Washington staat bekend om het obsessief vervolgen van mensen die staatsgeheimen lekken of er onzorgvuldig mee omgaan.

Survivallen op Oktoberfest

Maar. Toch. Toch is dit de eerste presidentskandidaat die te groot is om te arresteren. Domweg omdat het alternatief te onberekenbaar is. En daarom neemt de FBI een politiek gemotiveerd besluit. Voor de FBI is het bij mijn weten voor het eerst dat ze zich zo openlijk met de politiek bemoeien, maar voor de politie in het algemeen is het dat zeker niet. Neem de hysterische hoax over Keulen waarbij er achteraf bleek dat er welgeteld drie vluchtelingen onder de verdachten waren. Duitse politieagenten hielpen anoniem spookverhalen de wereld in en de media publiceerden ze gretig. Nu alles goed en wel gedebunked is biedt niemand nederig excuses aan, noch belooft er ook maar iemand zhaar leven te zullen verbeteren. Welnee, we zijn alweer een hysterische hoax verder. “Hoe veilig zijn festivals nog voor vrouwen,” vraagt NRC zich af. Ditmaal zou er in Zweden sprake zijn geweest van massale aanrandingen door vluchtelingen. Weer een spookverhaal van agenten die het eerst over een bende van zeven tot acht vluchtelingen hebben, wat een dag later werd teruggebracht tot twee vluchtelingen onder de zeven of acht verdachten. Om aan te tonen dat NRC niks geleerd heeft, vermeldt de krant dat het doet denken aan Keulen. Tsja. Weleens van het Oktoberfest gehoord? Dat is bij uitstek een 100% blanke aangelegenheid dat vrouwen sinds jaar en dag waarschuwt dat het risico op verkrachting of aanranding door dronken mannen reëel is. Vrouwen wordt op het hart gedrukt niet alleen te vertrekken, niet te veel te drinken en – als klap op de vuurpijl – om te allen tijde een “survivalpakket” bij zich te dragen. Daar hoor je nooit wat over in de media en dat ligt echt niet alleen aan het gebrek aan agenten die anoniem spookverhalen over dronken Duitsers in lederhosen verspreiden, want voor de media is Oktobe-fest aanleiding om fotospecials in de categorie ‘bier en tieten’ te maken.

Laatdunkend twitteren over de politie kost geld

De beïnvloeding van de politiek door de politie gaat ondertussen van kwaad tot erger. Nadat Wierd “politieke aardverschuiving” Duk Tania Kambouri ontdekte, rolt ook de publieke omroep in de vorm van Een Vandaag de rode loper uit voor deze onzin uitkramende hoofdagent, die een bestseller vol flauwekul tracht te verkopen. Als agent zou ze regelmatig uitgescholden en zelfs geslagen worden. En dan zou ze machteloos zijn. De Nederlandse politiebond deelt die mening. Dat is klinkklare quatsch. Het tegendeel is waar. Agenten gaan net als Hillary Clinton vrijuit als ze misdaden plegen. Het is zelfs zo dat de politie een vader monddood kan maken nadat de politie het hart van zijn zoon is “kwijtgeraakt“. Laatdunkend twitteren over de politie heeft mij tot nu toe € 400,- gekost. Dus hoezo de politie is machteloos? Hoezo we kijken weg? Hoezo de daders ontlopen de dans? Al in 2005 berichtte Trouw dat allochtone daders zwaarder gestraft worden dan autochtonen. En in 2015 konden ze dat herhalen.

Er is niks van waar dat de politie de macht op straat kwijt is, zoals Een Vandaag het hyperbolisch brengt. Het is juist zo dat het brokken makende Ministerie van Veiligheid en Nog Iets enorm bijdraagt aan een nog verdere ruk naar rechts. Dat gaat zelfs zover dat de politie de brandweer intimideert.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top