WORLD+CULT

Kanttekeningen: moeten vrouwen op vrouwen stemmen?

Maria Svarbova

In Kanttekeningen zet Winnie vraagtekens bij allerlei culturele fenomenen en krijg je een toelichting aan de hand van verschillende media – van YouTube-filmpjes tot krantenkoppen. Deze keer: waarom het toch nog nodig is om op vrouwen te stemmen.

Ja, deze discussie is al even bezig, en er is al veel over gezegd. Maar aangezien veel (witte) mannen toch nog niet helemaal blijken te begrijpen waarom dit belangrijk is, toch een artikel over waarom dit wel degelijk zo is.

Representatie

Op dit moment zijn er 57 vrouwen in de Tweede Kamer (150 leden), waarmee we duidelijk kunnen stellen dat ze in de minderheid zijn. Gekleurde vrouwen moet je al helemaal met een vergrootglas zoeken. Maar deze mensen bevinden zich wel in onze maatschappij. Zolang vrouwen en mannen niet evenredig gerepresenteerd worden, blijven mannen beslissingen nemen namens vrouwen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor raciale representatie, maar voor het gemak houd ik het in dit geval even bij de mannen/vrouwen-dichotomie. Als je wil dat er verandering komt in hoe de Tweede Kamer is samengesteld, zal je ervoor moeten zorgen dat die vrouwen in de Tweede Kamer komen.

Bekwaamheid

“Maar,” stamelt de witte man, “je wil toch dat mensen bekwaam en welbespraakt en geschikt zijn voor hun functie?” Jazeker. Maar dat argument impliceert ten eerste dat mannen per definitie geschikter, bekwamer en welbespraakter zijn dan vrouwen, en ten tweede impliceert het dat de eeuwenoude overheersing van de man over de vrouw niet nog steeds meespeelt in de invulling van machtsposities. De invulling van deze posities gaat namelijk heel veel over netwerken en over ‘leermeesterschap’: je komt niet aan de top zonder dat je iemand hebt die jouw talenten herkent en je de nodige kansen geeft je waar te maken. Onder de vleugels van zo’n leermeester kom je er wel, maar topmannen zijn snel geneigd te gaan voor iemand in wie ze zichzelf herkennen, en kiezen dus minder snel voor een vrouw. Van minder bekwaam of geschikt zijn is geen sprake, het is simpelweg het in stand houden van de huidige machtsstructuren. Daarom is het des te belangrijker dat je op het moment dat je je hierover mag uitspreken de verschuiving veroorzaakt die nodig is: stemmen op een vrouw dus!

De ‘managementstijl’

Een andere belemmerende factor die meespeelt in de toebedeling van posities van vrouwen is de managementstijl. Deze wordt vooral genoemd als het gaat over het glazen plafond in het bedrijfsleven, maar gaat net zo goed op voor politici. Vrouwen worden over het algemeen geacht een iets betere leidinggevende stijl te hanteren, maar ervaren een grote druk om zich qua stijl te meten met de mannelijke collega’s. Dat wordt dan weer niet gepast geacht en vervolgens blijft de vrouw waar ze is. Kortom, ze kan het nooit goed doen in de gelederen van de organisatie: een vrouw wordt anders beoordeeld dan een man en wordt soms ongeschikt bevonden op basis van assertiviteit die bij mannen prijzenswaardig is. Dat klopt natuurlijk niet, de meest geschikte kandidaat moet op de meest geschikte positie zitten. Als assertiviteit bij een man een goede kwaliteit is, dan bij een vrouw ook. Punt. Die geschikte vrouw moet op haar verdiende plek komen.

Dat is niet alleen belangrijk voor de vrouw die op die positie komt, het gaat hier om een verschuiving in acceptatie van diversiteit. De diversiteit in managementstijlen bijvoorbeeld. Als ik íets hoor de laatste tijd is het wel dat ‘iedereen voor zichzelf gaat’ in de politiek, of dat je het gevoel hebt dat je hier niet hoort, omdat je je niet kunt vinden in het huidige maatschappelijke en politieke klimaat en het voelt alsof je er niet bij past (hier ga ik graag een andere keer verder op in.) Als je dan wil dat leiders zich op een andere manier gaan opstellen, waarom dan niet kiezen voor een groep mensen waarvan bewezen is dat ze zich keer op keer eerlijker en met meer begrip voor impact op anderen opstellen als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen?

Voordat iemand begint te piepen: dat wil heus niet zeggen dat mannen dit helemaal niet kunnen, of dat je dit soort verschillen moet platslaan in seksistische ‘inherentie’: een soort aangeboren eigenschappen die bij je eigen sekse horen. Welnee, zeker niet. Mannen kúnnen dit ook hebben, alleen bij vrouwen is het blijkbaar prominenter. Ook zijn eigenschappen als vertrouwen, openheid, de moed innovaties door te voeren en zich te richten op de inhoud prominenter aanwezig, waar de meeste mannen zich vooral bezighouden met het financiële plaatje.
Ik schreef over dit soort eigenschappen al eerder een artikel, toen Marianne Thieme het thema aankaartte op Prinsjesdag. Zij schreef er zelf afgelopen maand nog een opiniestuk over in Trouw, waarin ze onder andere beschreef:

politiek

En verderop:

politiek1

De meerwaarde van diversiteit

Mocht de witte man inmiddels nog niet zijn overgehaald, dan is het goed om eens na te denken over de meerwaarde van diversiteit: naast dat het goed is voor de representatie en daarmee voor het gemoed van de organisatie (meer kansen voor iedereen), trekt het direct meer geschikte kandidaten aan. Als je ziet dat zij ook een kans krijgen, dan zal je sneller het besluit nemen de politiek in te gaan dan wanneer je denkt dat je eeuwig vast zult lopen tegen dat glazen plafond. Meer juiste mensen op de juiste plek dus. Daarnaast blijkt dat divers-samengestelde groepen creatiever en innovatiever zijn. Bovendien geldt ook in dit geval dat mensen snel kiezen voor iemand in wie ze zichzelf herkennen: vrouwen die zien dat vrouwen in een partij meer in de melk te brokkelen hebbenz zijn sneller geneigd op die partij te stemmen. En natuurlijk is het ook hier zo dat dit voor andere vormen van diversiteit eveneens geldt. In het Engels noem je dit supplier of choice: dat je eerder voor een aanbieder kiest als je op een medewerker lijkt. In de volgende verkiezingsronde dus meer stemmen op jouw partij als je er nu voor zorgt dat je met een diverse groep mensen in de Kamer komt te zitten.

Save

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top