TODAY+TOMORROW

Feministische Stemwijzer: “meer vrouwen op belangrijke functies,” zegt D66

Pierre Jean-Louis

AOW, belastingen, milieu – die standpunten kennen we nu wel! Maar hoe feministisch is de Nederlandse politiek eigenlijk? Wat vinden onze toekomstige vertegenwoordigers in Den Haag van het boerkaverbod en vrouwenquota? De komende weken legt Vileine steeds enkele intersectionele vragen voor aan een vrouw op de lijst.

Stientje van Veldhoven is tweede op de lijst van D66. Bij de laatste verkiezingen kreeg ze 71.170 voorkeurstemmen.

Is jouw partij voor of tegen een vrouwenquotum in bedrijfsleven en/of openbare besturen?
Ik zou graag zien dat het aantal vrouwen in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur wat representatiever is voor onze samenleving. Het zou mooi zijn als we over vier jaar minstens 30% vrouwen hebben zitten op belangrijke maatschappelijke functies. Bovendien willen we flexibel werken makkelijker maken, zodat je niet verplicht eerst in de file staat om 9 uur, zodat je om 5 uur weer achter de file kan aansluiten. We willen het bijvoorbeeld voor mannen én vrouwen die werken makkelijker maken om samen voor de kinderen te zorgen.

Is jouw partij voor of tegen partneralimentatie?
Wij hebben, samen met VVD en PvdA, een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatieregeling wat meer aan te laten sluiten op de huidige tijd.

Mijn moeder zei altijd tegen mij: “Zorg dat je financieel op eigen benen kunt staan.” Het is gelukkig allang niet meer zo dat de vrouw stopt met werken als ze trouwt en de zorg voor kinderen wordt nu veel meer verdeeld.

“Ex-partners moeten minder financieel afhankelijk zijn”

Als een huwelijk onverhoopt eindigt in een echtscheiding is het echter belangrijk dat ex-partners minder financieel afhankelijk zijn van elkaar. Het systeem wordt rechtvaardiger en we verwachten dat ex-partners minder vaak naar de rechter hoeven en er minder ruzies ontstaan. Die gaan bijna altijd over geld en daar hebben eventuele kinderen veel last van. In ons wetsvoorstel wordt de duur van de alimentatieverplichting daarom verkort van 12 naar 5 jaar.

Gaat jouw partij voor of tegen het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ stemmen?
We zijn uiteraard voor de 58 aanbevelingen die in dit rapport zijn opgenomen. Het is goed dat de commissie een aanbeveling doet om meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. Anno 2016 bestaat een gezin lang niet altijd meer uit een vader, een moeder en kinderen. Daarom is het goed dat de mogelijkheid er komt dat een kind meerdere ouders heeft die het gezag kunnen krijgen en het ouderschap kunnen uitoefenen. Uiteraard is daarbij wel zorgvuldigheid in de uitwerking van belang. Wat ons betreft kan de minister zo snel mogelijk deze voorstellen uit het rapport overnemen.

Gaat jouw partij het boerkaverbod terugdraaien?
We hebben tegen het verbod gestemd. Zoals mensen vrij zijn in het belijden van hun religie, zijn zij ook vrij in het aanpassen van hun kleding hierop.

Als vrouw zou ik willen dat geen enkele vrouw gezichtsbedekkende kleding zou hoeven en willen dragen, want elkaars gezicht en emoties zien vergemakkelijkt de communicatie met een ander. Maar dat rechtvaardigt een wettelijk verbod niet. In een democratische rechtsstaat verbied je geen kleding die je niet aanstaat. De tijden waarin moraal wettelijk werd vastgelegd, zijn – hoopte ik – al enkele decennia voorbij.

Als je partij gaat regeren, verzeker je dan een intersectionele samenstelling van het kabinet?

We kiezen altijd als eerste voor kwaliteit en vinden een quotum of vooraf zeggen dat het 50-50 moet zijn, niet iets dat je als doel op zich moet stellen. Wel is een goede representatie van belang, in alle lagen van de politiek. Daarom wil ik iedereen die geïnteresseerd is in politiek oproepen om hun ambitie kenbaar te maken. Bijvoorbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Het samenstellen van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen vindt nu plaats. Meld je aan bij een politieke partij en doe mee!

Wat gaat je partij doen aan de afwezigheid van mannen in basis- en middelbaar onderwijs?
D66 wil voor alle leraren het beroep veel aantrekkelijker maken, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dat doen we bijvoorbeeld door kleinere klassen te bevorderen en meer tijd, ruimte en vertrouwen aan leraren te geven. In het basisonderwijs willen we het voor mannen aantrekkelijker maken om voor de klas te staan door op de pabo, de lerarenopleiding voor de basisschool, een onderscheid te maken tussen een opleiding voor ‘het jonge kind’ en ‘het oudere kind’. Vaak zijn mannen wat meer geïnteresseerd in de vaardigheden die worden gevraagd voor lesgeven in de hoogste klassen van de basisschool, hiermee zou je de lerarenopleiding dus ook voor hen aantrekkelijker maken.

Ga je het vaderschapsverlof uitbreiden?
D66 is voorstander van de uitbreiding van ouderschapsverlof voor de vader of meemoeder. Veel vaders willen zelf meer tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen, maar ook moeders zijn de dupe van het huidige stelsel. We missen teveel vrouwen op de arbeidsmarkt omdat we hen via dit systeem een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding toeschuiven. Een ruimer vaderschapsverlof vergroot de kans van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van het verlof voor beide ouders.

“Langer betaald ouderschapsverlof voor vaders”

Daarom stelt D66 voor dat vaders recht krijgen op 12 weken extra betaald vaderschapsverlof tegen 70% van het loon. Dit verlof moet in het halfjaar na de geboorte worden opgenomen. In totaal krijgen vaders zo recht op drie maanden betaald vaderschapsverlof.

Kan je partij met de kandidatenlijst een goede volksvertegenwoordiger zijn?
Ja, dat kunnen we zeker. Wij hebben een diverse lijst met kandidaten met allerlei achtergronden. Daarbij vind ik overigens dat we verder moeten kijken dan hokjes, labeltjes en namen. Er is meer dan ‘zwart/wit’. Het gaat om wat mensen drijft, waar ze zich voor inzetten. Wij zullen ook na de verkiezingen met andere partijen samenwerken. Wat D66 betreft is daarbij de basis ‘verbinding en samenwerking’.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top