TODAY+TOMORROW

Hallo Mevrouw: Corazza Bildt

In Hallo Mevrouw … schrijft een Vileine vrouw – deze keer een man – een ode aan een vrouw die ons inspireert. Omdat wij, zoals ons manifest aangeeft, solidair zijn met andere vrouwen. Deze inspirerende vrouwen kunnen vele vormen aannemen, want “de vrouw” bestaat niet. Deze week: Europarlementariër Corazza Bildt!

Hallo mevrouw Corazza Bildt,

Het is dat deze rubriek ‘Hallo Mevrouw’ heet, anders had ik u uiteraard aangesproken met “Geachte mevrouw Corazza Bildt” – een gepastere aanspreekvorm voor iemand van uw statuur. Immers, naast dat u sinds 2009 gekozen bent als lid van het Europees Parlement heeft u jarenlange ervaring in verschillende functies bij de OESO, de Verenigde Naties, de Europese Commissie en als entrepreneur. Zowel de Engelstalige als de Zweedstalige versie van het Wikipedia-artikel over u doet u tekort: beiden noemen uw huwelijk met een voormalige Zweedse minister-president als startpunt van uw carrière.

Tijdens het seminar Women’s Economic Empowerment heb ik u woorden horen uitspreken die voor Vileine als muziek in de oren klinken: “Women rights are human rights.” Het is een open deur, die helaas steeds maar weer opnieuw open getrapt moet worden. Ik hoorde u een goed verhaal vertellen over dat gendergelijkheid niet alleen belangrijk is, maar dat er ook meer gedaan moet worden om het te bereiken. U stelde bijvoorbeeld terecht dat mannen meer verantwoordelijkheid binnen het gezin op zich zouden moeten nemen.

Corazza Bildt (links).

Dit is op zichzelf niet eens zo speciaal: er zijn wel eens scherpere uitspraken gedaan over emancipatie en genderrollen. Wat het speciaal maakt is dat deze woorden van u komen. U deelt in het Europees Parlement namelijk een fractie met de Nederlandse politieke partij CDA. Het is te hopen dat uw woorden bij uw Nederlandse collega’s landen, want de gezin-als-hoeksteen-van-de-samenleving-mentaliteit van het CDA zorgt helaas voor een achterhaalde kijk op genderrollen. Daar komt bij dat de huidige CDA-leider, meneer Buma, het in één van de debatten tijdens afgelopen verkiezingscampagne voor elkaar heeft gekregen om te beweren dat “vrouwen al duizenden jaren gelijkwaardigheid hebben.”

Eigenlijk bent u als fractiegenoot van het CDA niet alleen in Brussel, maar ook in Nederland hard nodig. Het zijn immers niet alleen de politieke tegenstanders van de heer Buma die hem terecht moeten wijzen, maar ook juist zijn medestanders. Uw scherpe stelling tijdens het seminar dat “we have to push member states to work on gender equality” is ongelofelijk waardevol met het oog op de politieke ontwikkelingen in Nederland, vooral nu het CDA een grote kans lijkt te maken op regeringsdeelname. Dat u eraan toevoegde dat subsidiariteit waardevol is binnen de EU is uiteraard uw goed recht als volksvertegenwoordiger. “We have to respect the different social systems in the European Union” hoeft immers gendergelijkheid niet te doorkruisen, maar doet wel recht aan de politieke idealen van uw partij.

Mevrouw Corazza Bildt, wij horen u graag spreken in plaats van de heer Buma. Emancipatie is tenslotte niet af. Woorden zoals die van u zijn hard nodig. Politici zoals u zijn hard nodig.

Met vriendelijke groet,
Jamili Wetzels
Man, strijdend voor gendergelijkheid

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Hello Ma’am: Corazza Bildt – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top