TODAY+TOMORROW

Stemmingmakerij: méér, méér, méér perverse prikkels in De Kamer!

UPRISE / ANGRY WOMEN Exhibit, Laura Murray

In Stemmingmakerij werpen Vileine vrouwen een kritische blik op het stemgedrag op moties. Dinsdags stemt de Kamer over tientallen moties, de meesten daarvan worden verworpen en daarna hoort u er nooit weer iets van omdat de media er hooguit bij uitzondering aan besteden. Dat is zonde omdat stemgedrag meer zegt over de intenties van de partijen dan hun verkiezingsprogramma’s. Vandaar dat Vileine wekelijks een bloemlezing van het stemgedrag in de Kamer presenteert met daarbij de gebruikelijke disclaimer dat dit een opiniërende rubriek betreft.

Deze week werd er gestemd over de begroting Jeugdzorg, de wet Milieubeheer en dan in het bijzonder de brandstofkwaliteit (oftewel het bijmengen van voedselproducten), de mediabegroting, de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Dienst Uitknijpen Uitvoering Onderwijs (DUO), het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (omdat de voorgaande 5 programma’s om het mestoverschot aan te pakken het probleem alleen maar vergroot hebben), de begroting van Economische Zaken en Klimaat, de begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds.

Jeugdzorg

We beginnen met de meest cruciale vraag van het debat. Moeten medewerkers in de jeugdzorg fatsoenlijk betaald worden of niet?

Blijkbaar niet. Volgende vraag. Moeten we iets doen aan perverse prikkels? Gemeenten, cliënten en zorginstellingen willen graag dat de Kamer die wegneemt.

De Kamer vindt alweer van niet. Volgende vraag!
Moeten gemeenten die geld uit het gemeentefonds hebben gekregen voor de loon- en prijsbestelling in de jeugdzorg dat ook daadwerkelijk uitkeren aan de verleners van de jeugdzorg?

Hahaha! Nee. Koop nog lekker een lantaarnpaal. Wij hebben goede sier gemaakt door “geld uit te trekken voor jeugdzorg” en vervolgens interesseert het ons niet waaraan dat wordt uitgegeven. Wij, als rechtse partijen die op de centjes letten, pleiten overigens wel voor meer bezuinigingen als iemand van de Rekenkamer bij Buitenhof zegt dat dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsfondsen lastig bij te houden is. Zien jullie nou wel dat de overheid het probleem is? Dat heeft allemaal echt niks te maken met het feit dat wij als rechtse partijen toestaan dat je lantaarnpalen mag kopen van geld dat wij zogenaamd voor jeugdzorg hebben uitgetrokken. Ons onbarmhartig noemen is ook onterecht want wij hebben geld voor “jeugdzorg” uitgetrokken! Of wou je soms zeggen dat de jeugd geen baat heeft bij lantaarnpalen? Nou dan, bek dicht.

Volgende onderwerp! Moet er democratisch toezicht komen om te controleren of geld wel doelmatig en doeltreffend besteed wordt. Haha! Neen. Die motie is aangehouden omdat vooraf duidelijk was dat alle budgetneukers helemaal geen zin hebben in daadwerkelijk bijhouden wat er met de centjes gebeurt.

Goed, gaan we ervoor zorgen dat vluchtelingenkinderen recht hebben op jeugdzorg zoals het VN-verdrag voorschrijft? We hebben dat verdrag immers al in 1995 getekend en kinderen die een oorlog hebben meegemaakt zijn doorgaans nogal getraumatiseerd.

Neen, en de groeten.

Dan nu de zogeheten afdeling “Kutmarokkaantjes“. Daar gaan we niks aan doen. Problemen oplossen kost ons stemmen, daar zijn we niet voor opgericht.

Milieubeheer

Als je milieubeheer uit mag leggen als nestbevuiling, dan doet de Kamer aan milieubeheer. (Motie één, twee.)

Zelfs minder vliegen zat er niet in terwijl dat toch een no-brainer zou moeten zijn.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel, de motie om per 2021 wel te stoppen met voedsel in de tank gooien is namelijk wel aangenomen. En op voorwaarde dat Nederland heel Europa meekrijgt en het volgende Kabinet dat mogelijk geleid wordt door Wilders en Baudet er niet wat anders van vindt. Ugh.

Mediabegroting

De Kamerclown die bij vrijwel geen enkel debat aanwezig is en die vindt dat dat de media hem boycotten, wat aantoonbaar niet het geval is, integendeel, hij had vandaag de kans om iets aan de manipulatie van de media te doen. De verhouding persvoorliegers versus journalisten is ongeveer drie op één. En die persvoorliegers gaan dus van er is echt geen bonnetje van Teeven, noch heeft Ivo Opstelten enig onderzoek laten manipuleren. Wij zijn allemaal ontzettend integer.

Iedereen met een hart voor lokale democratie maakt zich zorgen over het feit dat verslaggeving over de gemeenteraad verloren dreigt te gaan. Iedereen behalve een meerderheid in de Tweede Kamer. Inclusief Schorem voor Demagogie want al het journaille is toch maar Lügenpresse.

Schorem voor Demagogie, dat zogenaamd tegen de btw-verhoging was, denkt daar anders over als het boeken, tijdschriften en kranten betreft.

Doodeng

Dan zijn we nu aanbeland bij het blokje doodeng. Hier is wat de Kamer stemt.

“We’re not arguing for censorship, we’re just arguing to take it off the page”.

Dank jullie vriendelijk SP, PvdA, GroenLinks, 50Plus, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Sinds Google zich is gaan bemoeien met wat al dan niet nepnieuws is, maakt zelfs de New York Times zich zorgen omdat legitieme linkse websites kelderen in de zoekresultaten. Zelfs Salon, een directe concurrent van Alternet, schrijft dat de nepnieuwshysterie meer kwaad dan goed doet.

Google laten bepalen wat wel en niet waar is, is echt doodeng.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De frontale aanval op het onderwijs is afgewezen! Ik kan niet naar de desbetreffende motie linken omdat de website een halve eeuw achterloopt maar, hoera!

Daarna was het de beurt aan de Kamer om partij te kiezen voor kinderen met een beperking, of niet.

Het werd niet.

Daarom wordt de website ook niet toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden.

Voor alle studenten geldt hetzelfde. Die moet je uitmelken, het liefst met deurwaarders als ze vergeten om hun ov-kaart op te zeggen.

Beerput Nederland aka het mestcomplot

Zelfs LTO-Nederland is inmiddels zover om toe te geven dat het echt niet goed gaat. Toch heeft de Kamer het vandaag gepresteerd om te verklaren dat mest een schaarse eerste levensbehoefte is.

Als bonus, ook nog een overzicht van het vragenuurtje van vorige week.

Wekelijks houdt de Kamer het vragenuurtje op basis van zaken uit de actualiteit. Niemand wordt daar veel wijzer van omdat de spreektijden zeer beperkt zijn, twee minuten in de eerste termijn en één minuut voor vervolgvragen in de tweede termijn. Dat Kamerleden het presteren om drie vragen in een minuut te proppen maakt dat de antwoorden ook nog eens een hoog gehalte van met een kluitje in het riet gestuurd wordt kennen. Er is dan ook niemand bijzonder blij met het vragenuur, toch gaat Vileine er een kritisch naverslag van brengen omdat de rubriek Stemmingmakerij anders veel te lang werd.

Vragenuurtje

Er waren deze week vier mondelinge vragen. Erik Ziengs (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de GenX-vervuiling, Cem Laҫin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de geluidsoverlast op Schiphol, Kees Verhoeven (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over gegevensverzameling van burgers en Monica den Boer (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over drukbezette raadsleden. De vier voorgaande links gaan naar de artikelen op basis waarvan de vragen gesteld zijn. Tevens waren er tenminste twee niet toegelaten vragen. Nevin Özütok (GroenLinks) had vragen willen stellen over het schrappen van een eventueel referendum over het schrappen van het referendum en Frank Wassenberg (PvdD)had vragen willen stellen over de documentaire Beerput Nederland waaruit blijkt dat de overheid in 20 jaar is verworden van beschermer burger en milieu tot beschermer van bedrijfswinsten.

Beetje laat

Nu hoveniersbedrijven, aannemers en bouwers in een straal van tien kilometer rondom de fabriek van Chemours met de handen in het haar zitten omdat ze vervuilde grond nergens kwijt kunnen, maakt de VVD zich plots zorgen over GenX, dat is een goedje dat gebruikt wordt om antiaanbaklagen in koekenpannen mee te maken, dat is een beetje of eigenlijk rijkelijk laat.

Enfin, beter laat dan nooit, tijd voor actie! Toch? Ehm, nee. Volgens de verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven is er géén gevaar voor de volksgezondheid en is de meest voor de hand liggende oplossing een gronddepot, een immer uitdijend gronddepot welteverstaan omdat Chemours GenX op het oppervlakte water mag blijven lozen, waar de vervuilde grond wordt opgeslagen totdat het wordt verpakt en verstopt in geluidswallen of iets dergelijks.

Van Veldhoven hoopt dat het vervuilingsdossier van Chemours op een gegeven moment gesloten worden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren zolang GenX mag blijven worden geloosd. Van Veldhoven leent de oneliner van Rutte: “Ik heb geen toverstokje.” Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Van Veldhoven mag de zorgen over de volksgezondheid dan wegwuiven, volgens experts is GenX net zo schadelijk als de in 2015 verboden grondstof voor Teflon PFOA.

Meten is weten, een berekening is een vertekening!

De SP wond er geen doekjes om. “Het is belachelijk dat Schiphol de geluidsoverlast niet meet maar berekent.” Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde laconiek: “Als de berekeningen vooraf niet kloppen met de geluidsoverlast achteraf dan wordt het rekenmodel aangepast.”

De SP wil de uitbreiding van Schiphol blokkeren. Van Nieuwenhuizen gaf een ontwijkend antwoord, ze gaat er nog eens naar kijken en met de mensen in gesprek. Daar is een werkwoord voor: Schiphollen, je wordt gepiepeld en bedonderd.

Lammert van Raan (PvdD) stelde dat Schiphol zich gemakkelijk kan verbergen achter de bezwering dat ze aan de wettelijke normen voldoen. Hij wilde weten of de minister bereid is om de wettelijke normen aan te passen “als het halve land in opstand komt”. De minister sloot dat niet uit. Van Raan liet de reden waarom Schiphol zich zo makkelijk kan verstoppen achtr4 de rijksregels helaas achterwege. Gelukkig heeft u deze rubriek nog. Schiphol Group is voor 69,77% eigendom van de Nederlandse staat (Ministerie van Financiën), 20,03% van de gemeente Amsterdam en 2,2% van de gemeente Rotterdam. De overige acht procent zijn sinds 2008 in handen van Aéroports de Paris. De Schiphol Group heeft een even groot belang in Aéroports de Paris. (Bron: Wikipedia.) De staat onderhandelt dus met een bedrijf dat voor 92% eigendom is van de staat. Hoe bedoelt u, twee handen op één buik?

De VVD vond het nodig om te fulmineren dat je het juist niet voor de bevolking opneemt als je “Schiphol op slot zet”. Je reinste quatsch natuurlijk, Nederlanders gaan misschien 2 à 3 keer per jaar op vliegvakantie terwijl een steeds groter wordend deel van het land 365 dagen per jaar in de herrie zit. Ondertussen Schiphollen we verder, de minister komt er begin volgend jaar op terug.

Niemand controleert Big Brother

Slimme steden zijn een hype geworden concludeert Kees Verhoeven (D66). “Vroeger begon je als wethouder een vastgoedproject, tegenwoordig ga je digitaal.” Sander Dekker (VVD), de verantwoordelijk minister voor Rechtsberscherming, schampert meteen dat D66 meebestuurt in een flink deel van de slimme steden die door Verhoeven worden genoemd. Dekker vindt het geen hype of wildgroei, hij vindt grootschalige inzet van Big Brother juist verstandig omdat het bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer zou bevorderen. Kortom, Dekker omarmt het surveillancekapitalisme. Daarbij is de privacy heus geborgd, zo bezweert hij want er is immers privacywetgeving, er een komt strenge Europese privacyrichtlijn aan en we hebben een Autoriteit Persoonsgegevens. Njah, de Nederlandse privacywetgeving is helemaal niet zo geweldig, het bedrijfsleven is nog lang niet klaar voor de Europese privacyrichtlijn en de Autoriteit Persoonsgegevens komt geld en mensen tekort. Bovendien is het zo dat de bedrijven die gretig betalen om sensoren te installeren een bedrijfsgeheim van de dataverwerking hebben gemaakt.

Op de vraag van Verhoeven wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van al die slimme sensoren, camera’s en hotspots, antwoordt Dekker dat het de wethouders zijn en de “scherpe gemeenteraden” die er uiteraard bovenop zitten. (Onthou deze uitspraak). Hoezeer raadsleden er bovenop zitten, blijkt uit de vragen van Dekker’s eigen VVD in Den Bosch. Of de wethouder even slimme informatiepalen wil plaatsen, gesteld voor bevriend bedrijf, dat riekt wel heel erg naar cliëntelisme. Dat die slimme palen bijhouden wie er wanneer langsloopt, ach, een kniesoor die daar op let.

Men wil u wijsmaken dat data het nieuwe olie is, als dat zo is dan bent u het wingewest. Daarom zijn bedrijven ook bereid om de kosten te betalen van al die slimme prestigeprojecten. Ik vrees een grimmiger scenario, namelijk dat data het nieuwe asbest is. Data is een onverzekerbaar risico.

Hoe blind het Kabinet daarvoor is bleek uit de opmerking van Dekker dat de gemeente al niet meer aansprakelijk is als een bedrijf met een bordje aankondigt dat je WiFi uitgepeild en gevolgd wordt. Wie privacy wil kan de telefoon maar beter thuislaten en dan nog ontkom je niet aan slimme camera’s die overal naar je loeren. Dekker heeft “sterk zijn dat twijfels dat gemeenten een totaaloverzicht moet hebben van wat er speelt”.

Een VVD-woordvoerder uit de Kamer intervenieerde nog, hij vond het onterecht om van Big Brother te spreken wanneer burgers gevolgd worden door bedrijven. Onzin, de politie maakt er al sinds 2014 geen geheim van dat ze het liefst alle sensoren in Nederland willen opnemen in hun netwerk en de AIVD is al sinds de invoering van de vorige Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gemachtigd om door bedrijven verzamelde data te vorderen.

Raadsleden komen tijd en kennis tekort

De oplettende lezers onder u hebben natuurlijk onthouden dat Dekker orakelde over scherpe gemeenteraden die overal bovenop zitten. Dat blijkt nogal wat tegen te vallen. Ze verzuipen namelijk in het werk en dat is er niet beter op geworden sinds decentralisatie een modewoord is geworden in Den Haag. Decentralisatie behelst dat het Rijk een takenpakket over schutting gooit bij gemeenten en dat gaat dan gepaard met een zogeheten efficiëntiekorting. Want welwillende amateurpolitici, wat raadsleden door de bank genomen zijn, kunnen hun controlerende taak natuurlijk veel beter uitvoeren dan de duurbetaalde carrièrepolitici in het Haagse. Hetzelfde geldt voor de lokale ambtenarij.

Gaat de minister maatregelen nemen om de kennis en kunde van raadsleden aan te scherpen, vroeg D66. Ollongren (ook D66) begon over het hoge aantal gemeenten, alsof schaalvergroting alles oplost. Hint: dat doet het niet, vorige week is bekend geworden dat gemeentelijke fusies niet lonen.

Hoe deerniswekkend het soms gesteld is met de kennis van raadsleden bleek afgelopen maand bij mij in de gemeente. Een raadslid met 7.5 jaar ervaring vroeg of ze een afschrift mocht krijgen van een ingezonden stuk dat ter advisering in handen van de griffier zou worden gesteld. De burgemeester moest haar uitleggen dat een afschrift van het advies van de griffier de standaard procedure is. Daarna kan de raad besluiten of dat advies opgevolgd wordt of niet. Het was volstrekt nieuw voor haar.

D66 en het Kabinet willen het probleem gaan aanpakken met meer opleidingen, meer bijeenkomsten en meer maatwerk. Iedereen was “blij met het SCP-rapport dat bevestigt wat we al weten.” Nou ja! Waarom is er niet eerder iets aan gedaan dan? De griffiers luiden niet voor niets de noodklok.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top