TODAY+TOMORROW

Vileine laat los: vooruitblik na 2 jaar actualiteit en opinie

Source Unknown / Pinterest

Vileine leert op eigen benen staan terwijl deze feministische beweging volwassen wordt. Vileine stopt daarom als dagelijks publicerend platform en begint in het nieuwe jaar aan een nieuw leven.

Amsterdam – 21 december 2017 – 17:28

Lieve Vileine vonk. Na vandaag zul je hier geen stukken meer over actuele debatten en dagelijkse opinie lezen. Niet omdat de missie van Vileine als dagelijks publicerend feministisch platform is mislukt, maar omdat ze is volbracht. Vileine wordt volwassen en gaat in de lente beginnen aan een nieuwe missie om de visie opnieuw een plek te geven. Hierbij een terugblik en vooruitblik na twee jaar dagelijks journalistiek, activisme en verbinding van ruim honderd vrijwilligers. En een dankwoord van mij als oprichter en liefhebbende moeder van Vileine, de brutale dochter die uit ons warme nest gaat en zich op nieuwe spannende manieren zal emanciperen. Want het vuur van Vileine ben jij.

Waarom is Vileine opgericht?

In het voorjaar van 2013 schreef ik vanuit de vurige behoefte aan meer ruimte voor de onzichtbare kracht van vrouwen die ik overal om me heen signaleerde (èn het gebrek aan oplossingen voor dringende problemen waar we als jonge vrouwen mee te maken kregen) de allereerste letters van Vileine: More Boobs. Less Bollocks. En nog twintig kantjes met een uitgewerkte missie, visie en projectplan waarin Vileine vol passie werd verwekt. Het was een businessplan voor een idealistisch mediaplatform voor jonge kritische vrouwen en divers talentenbureau dat “feminisme weer cool moest maken”: PhileineZegt. Na 1500 euro in branding-consultancy te hebben gestoken leerde ik het een en ander over de communicatiewereld en wist ik aan het einde van dat jaar twee dingen zeker: dat het platform toch echt beter Vileine zou gaan heten èn dat het zeer grootschalig aangepakt moest worden, want de bevestiging van de noodzaak werd overal zichtbaar.

Waarom zouden we vrouwen moeten “empoweren” – laten we vrouwelijke kracht juist assisteren de wereld te helpen. Emancipatie komt altijd van binnenuit, was altijd al de boodschap van Vileine. Geen zieligheid maar doelgerichte opiniërende journalistiek met humor en geslepen pen, over de onderwerpen die voor ons van levensbelang zijn. Vileine’s drie peilers waren altijd gericht op de obstakels wegnemen die vrouwelijke superhelden afremmen: geweld en agressie tegen vrouwen, beperkende beeldvorming en discriminatie, en economische afhankelijkheid. Elk onderwerp op het kruispunt van sekse, ras, geaardheid, klasse en lichamelijke beperkingen dat relevant was voor ons herstel van de machtsbalans moest met scherpte en duidelijk vizier op de toekomst worden geraakt.

Een hoogwaardig mediaplatform met dagelijkse publicaties binnen heldere redactionele lijnen en rubrieken zou ervoor zorgen dat we samen een vlam ontsteken die niet meer uit te doven valt. Door een polemiek van gevestigde èn onontdekte vrouwelijke stemmen met elkaar een helder intellectueel discours te laten opbouwen krijgen feministische doelen blijvende ruimte over de gehele breedte van het Nederlandse maatschappelijke debat, dat hebben we bewezen. Bovendien zouden idealistische verbindende waarden en praktische middelen om samen te komen en te werken aan professionele producten, een niet-te-stoppen new girls network oprichten van feministische fakkeldragers die alle Nederlandse mainstream media zouden infiltreren. Dit strategische doel is de reden dat Vileine onmogelijk met minder dan vijftig vrouwen tegelijk kon lanceren. Samen zouden we de verhalen vertellen waar elders geen ruimte voor was, de stemmen laten horen die vaak worden gesust en de moeilijke vragen stellen waar we nu echt collectief oplossingen en antwoorden op moeten gaan formuleren.

We inspanning en vastberadenheid van zoveel sterke, slimme en ervaren vrouwen samen zien komen was magisch. Want het is allemaal gelukt. Meer zelfs. Als ik in 2013 zou horen dat in 2017 vrouwen overal ter wereld over straat zouden marcheren en “feminisme” het woord van het jaar zou zijn volgens de Merriam-Webster Dictionary, zou ik het niet hebben geloofd. We zijn zelfs person of the year geworden bij Time Magazine, samen als internationale feministische stemverheffers in de grenzeloze #MeToo beweging. Even serieus: niet alleen is Vileine het grootste feministische platform in de Benelux geworden, we mochten deel uitmaken van een internationale vuurzee die niemand had kunnen voorspellen. Zelfs in 2016 niet, toen Vileine live ging als dagelijks publicerend platform en zelfs al waarschuwde voor internationale feministische solidariteit als reactie op de destijds presidentskandidaat Donald Trump met het Vileine Manifest.

Hoe is dit zonder geld of mannen in pak gelukt?

Inspirerend was om te zien hoe grootschalig en strak een idealistische operatie kan worden uitgevoerd als ruim honderd vrouwen die elkaar niet kennen, besluiten zonder financiële belangen met elkaar samen te werken. Tussen 2013 en 2016 heb ik met allerlei partijen, van uitgevers en investeerders tot stichtingen en fondsen, geprobeerd samen Vileine te lanceren als serieuze concurrent voor betaalde media omdat ik geloofde dat het alleen als dagelijks publicerend platform met minimaal 50 auteurs en hoogwaardig ontwerp en journalistieke kwaliteit zou werken om een ondoofbaar vuur te laten ontvlammen, en ik niet inzag hoe ik dit in mijn eentje zonder geld zou kunnen doen of onderhouden. Na een hoop directiekamers van binnen te hebben gezien, met zo’n 200 vrouwen koffie te hebben gedronken (zonder overdrijven) en drie nieuwe versies van het businessplan te hebben uitgewerkt inclusief mogelijke ethische verdienmodellen en duidelijke redactionele formule, werd het duidelijk dat we die mannen in pak eigenlijk niet echt nodig hadden. In de herfst van 2016 werden een stuk of 100 vrouwen samengebracht, waarvan 50% zou schrijven en 10% een dagelijks fulltime opererende en wisselende “kerncrew” vormde met functietitels die zich met bijvoorbeeld de vormgeving of feedback op schrijvers bezighielden, en maakten ze samen afspraken om zo effectief mogelijk een strak draaiende operatie met feedback-rondes en groeiende ruimte voor afwijkende stemmen te starten. 14 februari 2016 was Vileine live als dagelijks publicerend platform met al vanaf het begin iconische rubrieken als “Hallo Meneer” “Geld Praat” en “Female Gaze” en zelfs in de afgelopen weken nog de instant klassieker “Stemmingmakerij” waarin kritisch wordt gekeken naar het stemgedrag op moties in de Tweede Kamer, wat geen enkel ander medium doet. De ambitie om origineel en onafhankelijk te zijn is altijd enorm geweest en gebleven. Binnen een halve dag na de lancering die nergens aangekondigd was, hadden we 600 volgers op Twitter. Het is niet alleen met dank aan de vele vrijwilligers dat Vileine dagelijks heeft kunnen draaien, maar vooral ook met dank aan alle Nederlanders (en Belgen!) die het brandende verlangen hadden mee te bouwen aan een nieuwe, frisse beweging.

Sinds september 2015 is er geen dag voorbijgegaan waarop minstens drie vrouwen uren bezig waren om Vileine te maken. Niet alleen de artikelen, maar vooral ook de begeleiding en verbinding van de Vileine Vrouwen werd met veel liefde en serieuze professionele toewijding van ochtend tot avond aangedreven.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar gedaan?

In het archief lees je alle stukken terug die we de afgelopen twee jaar elke dag publiceerden. Achter de schermen werd er dagelijks gewerkt, wekelijks vergaderd en maandelijks nieuw talent aangenomen om Vileine zonder enige afhankelijkheid van investeerders of fondsen te laten groeien tot wat het geworden is.

Op elk willekeurig moment in die afgelopen twee jaar waren er drie tot vijf vrouwen aan het werk en met elkaar in contact, vaak ook zelfs tien of meer. Zeven dagen per week en 365 dagen per jaar. Ruim honderd stemmen hebben inmiddels hun geluid laten horen in 930 artikelen. Deze Vileine Vrouwen zijn inmiddels gevestigde namen bij vrijwel elk groot medium in Nederland, zoals ook onze agendapunten nu gevestigd zijn.

Daarnaast hebben we evenementen georganiseerd, zoals een uitverkochte avond over verkrachtingscultuur in de grote zaal van De Balie, een bont palet van sprekers en debatten in Atria tijdens museumnacht, en Vileine Salon live talkshows in de stadsschouwburgen van Amsterdam en Utrecht over de rol van kleur en de rol van mannen in deze nieuwe feministische golf. Ons verjaardagsfeestje in een bont versierde schuur op een industrieterrein waar de meest wilde paradijsvogels (van burlesquedansers en strippers in kunstinstallaties en Eric Corton of Linde Schöne onder begeleiding van visuele magie van Vileine’s art director Daantje Bons) bijeenkwamen om de veelvormigheid van dit feminisme te vieren zullen we ook niet snel vergeten. De verdwaalde verslaggevers van Parool en NRC vermoedelijk ook niet.

Vileine heeft met haar talent, stemmen, kennis en stijl feminisme toegankelijk helpen maken voor iedereen die wilde nadenken (of moest nadenken) over wat slimme jonge vrouwen nu ècht bezighoudt. Onze favoriete stukken van de eerste auteurs lees je ook in deze terugblik na één jaar. In de toekomst zullen we dit soort gaten blijven dichten. En nieuwe grote projecten en samenwerkingen aangaan om op nieuwe manieren vorm te geven aan onze missie en visie in de ruimte voor vrouwelijke kracht die nu overal voelbaar is. Ruimte die we met onze tanden en nagels hebben uitgeklauwd, waarvan het succes nu keihard gevierd mag worden.

Waarom stopt Vileine Magazine met dagelijkse opinie en actualiteit?

De wereld is veranderd, sinds de Vileine-formule zoals hij nu staat werd bedacht eind 2015. Zoals hierboven beschreven zijn onze belangrijkste doelen vervuld, en is het belangrijker dat deze vuurtjes buiten Vileine door blijven branden dan dat Vileine ze hier elke dag actief aansteekt.

Bovendien is anno 2017 haatclickbait een verdienmodel geworden, en wil ik als oprichter van Vileine niet meer per ongeluk meewerken aan het in stand houden van de machtspositie van racistische en seksistische stemmen, door ze uitgelokte aandacht te geven… zelfs al is dat in de vorm van kritiek. #MeToo is bovendien voor veel feministen een pijnlijk en uitputtend omslagpunt in de strijd geweest. Juist nú is van essentieel belang is dat we goed voor onszelf blijven zorgen en lange termijn-doelen blijven uitwerken, want de wortels van het probleem gaan diep. We zijn veel te ver op weg om achterom te kijken. Alle emancipatie begint bij de plek die we in deze wereld willen innemen en hangt af van de bereidheid om aan onze bouwstenen te blijven slijpen. Alles verandert, dus de manier waarop Vileine hiermee omgaat ook. Onze punten zijn gemaakt en onze vragen zijn gesteld. Het is nu tijd om nieuwe oplossingen te formuleren en de waarde en kennis die we samen hebben opgebouwd in de wereld te gaan verspreiden.

De feministische beweging wordt volwassen en Vileine ook, dus ze gaat uit huis. Het was twee jaar lang nodig om vanuit liefde en ambitie mijn woonkamer, bankrekening en agenda zeven dagen per week open te stellen voor het Vileine netwerk, maar ze heeft nu geen betuttelende zorg meer nodig. Het dagelijkse stemgeluid over opinie en actualiteit is nu gelukkig op meer plekken te vinden, en het is aan het netwerk van geweldige getalenteerde en sterke jonge vrouwen om dit voort te zetten. De volwassenwordingsfase zal afhangen van ontwikkeling en bereidheid met elkaar in gesprek te gaan, elkaar vooruit te helpen en ruimte te blijven maken voor mensen die buiten de groep vallen. Omdat dit altijd nodig zal zijn, zal Vileine’s missie en visie een nieuwe formule krijgen die in de lente bekend wordt gemaakt.

Hoe gaat Vileine nu verder?

Evolutie is een natuurwet. Zelfs de tijd zelf kan onze groei, ontwikkeling en verbinding niet tegenhouden. Vileine vrouwen zullen elkaar blijven opzoeken in allerlei samenstellingen om nieuwe feministische initiatieven te lanceren en hun stemmen te laten horen, ook op zoveel mogelijk gevestigde plekken. Het archief van stukken die met zoveel inspiratie, productie, overlegrondes en liefde zijn gemaakt blijft open en wordt steeds opnieuw onder de aandacht gebracht, gezien veel onderwerpen blijvende bewustwording verdienen en die onderwerpen nu ook langzaam aan een groot publiek beginnen te krijgen. De belangrijkste verhalen en samenwerkingen zullen we daarnaast blijven oppakken en maken, tot we in de lente van 2018 opnieuw beginnen in een nieuwe vorm. Dat zal niet een online actualiteitentijdschrift worden zoals Vileine al die tijd is geweest, maar een nieuwe formule om vrouwelijke kennis en kracht te verbinden waarbij er ook ruimte komt voor jou, en zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van Vileine’s groeiende netwerk.

Wat kun je vanaf vandaag van Vileine verwachten?

Vanaf vandaag wordt onze strijd dus lichter, maar niet luchtiger. De 930 artikelen die tot nu toe met veel liefde, onderzoek, intellectuele inspanning en strijdlustigheid zijn gemaakt door ruim honderd vrouwen (plus een paar verdwaalde mannen) over de meeste onderwerpen die wat ons betreft belangrijk zijn en blijven, zullen onder de aandacht worden blijven gebracht. Deze stukken zijn nog steeds nodig, juist nu de wereld eindelijk begint te luisteren maar tevens de boodschappen nog maar al te vaak verkeerd verstaat. Ook zullen de Vileine Vrouwen hier af en toe van zich laten horen met de beste en belangrijkste tijdloze stukken die ze nog steeds willen maken. Nieuwe schrijvers kunnen niet meer worden aangenomen en de enorme fulltime vrijwilligersmachine die Vileine de afgelopen twee jaar was wordt niet meer aan de hand vastgehouden, maar Vileine Magazine blijft als tijdloos medium bestaan. De visie van Vileine op verbindende vrouwelijke stemmen krijgt in de lente een nieuwe missie. Daar verheug ik me op, want daarin zullen ook jullie toegang zullen krijgen tot het netwerk van vrouwelijke kennis en kracht, en genoeg ruimte hebben om mee te bouwen.

Like ons op Facebook of volg Vileine op Twitter om op de hoogte te blijven van oude en nieuwe relevante en tijdloze artikelen en onze aankomende projecten en samenwerkingen!

Jullie lichten vormen samen het groeiende netwerk dat Vileine in essentie is. Het zijn begeleidende markeerpunten op de kaart van het moderne feminisme die we samen hebben uitgewerkt. Het is tijd om op expeditie te gaan. De donkerste dagen liggen al achter ons. Deze fakkel gaat nooit meer uit.

Veel liefde, geen sorry.

<3 Hadjar

 

P.S. We denken wèl aan je hoor, tijdens de feestdagen!

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Stemmingmakerij: de Kamer ontketent een oorlog tegen de kerstgedachte | Krapuul

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top