TODAY+TOMORROW

Machoman: racisten komen onze vrouwen redden

Een wekelijkse column over hoe een “machoman”, die uitsmijter, anti-fascist en vechtsportinstructeur is, ook een feminist kan zijn. Aan de hand van voorbeelden uit het leven aan de deur van een club, op de mat van een dojo en het leven op de barricades probeert hij te laten zien dat je als “machoman” constant geconfronteerd wordt met seksisme en dat het nogal wat voeten in aarde heeft wanneer je jezelf openlijk neerzet als feminist.

In Groningen doken deze week de Soldaten van Odin op. Deze in zwart geklede, blanke, kale mannen met baarden hadden het op zich genomen om lokale Nederlandse vrouwen te beschermen tegen ongewenste intimiteiten van mannelijke asielzoekers. Al snel hadden de heren beet en wisten ze een asielzoeker over te dragen aan de politie. De man zou vrouwen fysiek hebben betast en verbaal lastig hebben gevallen en de helden van Odin hadden met hun actie vrouwen gered en hun waardigheid beschermd. Oh, en ze hadden ook maar even de asielzoeker volledig toegetakeld, maar dat was een bijzaak. Er kwam geen vrouw naar voren om aangifte te doen tegen de vermeende aanrander. Sterker nog, er was geen vrouw te vinden die iets te melden had over ongewenste intimiteiten. De asielzoeker zelf had aan de politie verklaard dat hij een vrouw om haar telefoonnummer had gevraagd, maar bij afwijzing gewoon was doorgelopen.

In uniform over straat om buitenlanders te meppen

De Soldaten van Odin zijn overgewaaid uit Finland, maar komen op veel plekken voor in Europa. Zonder uitzondering bestaan al deze groepen uit rechts-extremistische figuren die weer een aanleiding hebben gevonden om in uniform over straat te gaan en buitenlanders in elkaar te meppen. Wat Odin ermee te maken heeft weet niemand, maar het zal vast iets te maken hebben met de voorkeur van neo-nazi’s voor Noorse mythologie. En in plaats van gewoon als racistische knokploeg over straat te gaan, hebben ze een excuus verzonnen om hun bestaan te rechtvaardigen: vrouwen beschermen tegen vieze asielzoekers! Het is redelijk gewoon voor rechts-conservatieve en racistische groepen om vrouwen te gebruiken als excuus om racistische propaganda te spuien. Het zijn namelijk altijd asielzoekers, buitenlanders, allochtonen en moslims die het gemunt zouden hebben op “onze” ‘weerloze’ vrouwen.

Het is niet alsof er een stroom van klachten, of zelfs maar één klacht, over aanrandende asielzoekers was in Groningen. Nee, het is vooral omdat Odin-voorzitter Kiewit zelf in Winschoten woont dat de Soldaten hier over straat gaan. Vroeger deed hij dat als lid van nazi-terreurgroep Combat 18, een afsplitsing van een andere gevaarlijke groep die Blood and Honour heet. Groepen die zich vooral richten op een, volgens hen, komende rassenoorlog. Ze hebben als doel om deze oorlog zelf te starten, zodat ze controle hebben over de situatie. In Nederland zijn ze vooral bekend door het verzamelen van wapens, het maken van bommen en het organiseren van nazi-rockconcerten. Menig lid heeft de binnenkant van een politiecel al gezien. Andere leden van Odin komen uit rechts-extremistische groepen als Voorpost en Identitair Verzet, ook geen lieverdjes.

Konijntjes maken de Soldaten belachelijk

De “originele” Soldaten van Odin komen uit Finland en ook zij hebben zichzelf opgericht om de vrouwen van Finland veilig te houden van handtastelijke asielzoekers. Dat betekende voornamelijk dat zij “preventief” optraden en te pas en te onpas asielzoekers en moslims lastigvielen. Al snel ontstond er een actiegroep die, verkleed als konijntjes, achter de Soldaten aan hopte om hun werk onmogelijk en hun imago belachelijk te maken.

Waarom extreem-rechts zich altijd uitroept tot Redder der Vrouwen is onduidelijk, maar sinds jaar en dag roepen fascistoïde groepen dat “De Buitenlanders” hier zijn om ONZE vrouwen lastig te vallen. Vaak in combinatie met dat ONZE banen en ONZE huizen worden ingepikt. Blijf met je poten van mijn bezit af!

Blijf met je poten van ons bezit

Toen met Oud en Nieuw in Keulen honderden vrouwen werden lastiggevallen en aangerand, wisten media al snel te melden dat het zou gaan om Syriërs of Afganen die georganiseerd een aanslag hadden gepleegd op de Duitse vrouw. Dat de media werden geïnformeerd door extreem-rechtse groepen werd later niet rechtgezet. Ook was het persbericht van de Duitse politie over de resultaten van het onderzoek nou niet echt groot nieuws. Er was namelijk een miniem aantal vluchtelingen betrokken bij de aanvallen. Waarschijnlijk is door verkeerde aannames in de start van het onderzoek nooit ofte nimmer naar boven gekomen wat er nu werkelijk is gebeurd op de verschillende feesten in Duitsland waar zoveel vrouwen zijn mishandeld.

Sindsdien gebruikt extreem-rechts en extreem-nationalistisch Europa echter de aanrandingen als voorbeeld van wat onze vrouwen allemaal te wachten staat in de toekomst, als we Europa langzamerhand in het Kalifaat laten veranderen. De waarheid boeit niet, want bij wie raak je geen emotionele snaar als je zegt dat er 1200 vrouwen zijn aangerand door een gigantische groep mannen? Dat laat niemand koud. Gooi er een sausje xenofobie over heen en instant populariteit is gewaarborgd.

Hier in Nederland gaf de politie Groningen ondertussen aan dat zij niet zo’n problemen hebben met de Soldaten van Odin, zolang ze geen mensen mishandelen. Burgerwachten vinden ze een mooi initiatief. Wie die vals beschuldigde asielzoeker dan in elkaar had geslagen, wist niemand. Zeker niet die lieve jongens in het zwart. Hiermee geeft de politie Groningen het groene licht voor racistische knokploegen om de straat op te gaan. Zolang asielzoekers nog kunnen lopen en niemand weet wie ze die blauwe ogen heeft gegeven, kan het geen kwaad toch? Maar waarom?

Politie geeft groen licht voor knokploegen

Als ik nu een knokploeg, uhmm … burgerwacht, opricht die door de straten gaat patrouilleren op zoek naar neonazi’s die vrouwen lastigvallen, krijg ik dan ook groen licht? Bewijs leveren voor overtredingen is blijkbaar niet nodig. Gewoon met zijn tienen iemand pakken, een pak rammel geven en overdragen aan de politie. Getuigen zijn ook niet nodig. Misschien zelfs ongewenst. Toch denk ik niet dat we zo goed ontvangen gaan worden. Ervaring leert dat de knuppel harder en sneller valt als je tegen fascisten de straat op gaat. En dat terwijl het helemaal niet zo raar is om de straten veilig te houden van neofascisten die vrouwen lastigvallen. Ik noem Jo Cox maar als zijstraat. Maar blijkbaar vinden we het aannemelijker dat er asielzoekers vrouwen lastigvallen dan dat kale, blanke racistische mannen vrouwonvriendelijk zouden zijn.

Niemand knippert meer met zijn ogen als er wordt beweerd dat asielzoekers cursussen moeten krijgen over hoe WIJ hier vrouwen behandelen. Over hoe onze ‘hoge cultuur’ werkt. Het is heel normaal voor mainstream politici en commentatoren om te spreken over de slechte positie van de vrouw in landen waar asielzoekers vandaan komen. Maar ja, er was ook wel een reden waarom deze mensen vluchtten uit hun land, toch? Nederlandse vrouwen komen lastigvallen uit seksuele frustratie lijkt me niet het eerste wat op hun boodschappenlijstje staat.

Extra gymzalen voor seksistische kloothommels

Natuurlijk is het goed als wij als samenleving, mannen en vrouwen, samen optreden tegen aanranders en mannen die vrouwen aanranden. Ik ben een voorstander van een knokploeg, van mannen en vrouwen samen, die op zaterdagavond in de binnenstad van iedere grote en middelgrote stad alle kloothommels oppakt die vrouwen lastigvallen. Hopelijk zijn er extra politiecellen, of gymzalen, vrij voor iedereen die afgeleverd gaat worden.

Maar om een of andere reden denk ik niet dat de Soldaten van Odin daar op zitten te wachten. Niet alleen omdat in seksistisch neo-nazi-land vrouwen geen deel uit mogen maken van knokploegen, maar vooral omdat ik denk dat ze het vervelend gaan vinden dat ze zoveel mannen moeten oppakken die iets minder pigment hebben dan de mensen die ze normaliter te lijf gaan.
Bovendien moet ik altijd denken aan dat “incident” van ongeveer vijf jaar geleden, waarbij een vriendin van me in Duitsland aan het hardlopen was en zij onderuit werd geschoffeld door een groep kale, blanke mannen in zwarte kleding. Zij braken haar beide armen en benen terwijl ze hulpeloos op straat lag. De piercing in haar lip had haar verraden als links mens en dus mocht ze de revalidatie in geslagen worden. De Noorse goden waren vast tevreden met deze offering. En wat waren de straten weer veilig!

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Bollocks Buster: de politie en fiscus strijden om wiet – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top