TODAY+TOMORROW

Nieuwsflash: geen aandacht voor vrouwelijke politici

(ROMINA RESSIA

“Voorzitter. Van de veertien fractievoorzitters die vandaag aan dit debat deelnemen, zijn er dertien man. De Tweede Kamer kent een weinig evenredige vertegenwoordiging en dat is illustratief voor de scheefgroei in bestuurlijk Nederland. Niet alleen directeuren van grote bedrijven kunnen geen vrouw vinden, politieke partijen kunnen dat nog veel minder. Bijna 100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht zijn vrouwen in leidende politieke posities nog steeds in de minderheid. Een treurig dieptepunt!” Aldus opende Marianne Thieme, voorzitter van de Partij van de Dieren, haar speech tijdens de Algemene Beschouwingen voor 2017.

Media geilt te veel op opgefokte politieke haantjes en vergeet de vrouwen

Thieme brak een lans voor meer vrouwen in de politiek en achteraf kreeg ze ruimschoots dankbetuigingen van haar mede-Kamervrouwen. De aanklacht van Thieme was voor TrendLight en de Media Info Groep reden voor een onderzoek naar vrouwen in de politiek en de aandacht die de vrouwelijke vertegenwoordigers in de media krijgen.

Ongelijke vertegenwoordiging in kamer én media

De Tweede Kamer telt 58 vrouwen, die in totaal bestaat uit 150 leden. Oftewel: 38,6% van de parlementariërs is vrouw. Alleen de Nederlandse delegatie van het Europees Parlement (42%) en het kabinet (40%) heeft een percentueel een hogere vrouwelijke vertegenwoordiging. Alle andere politieke raden en besturen hebben percentueel minder vrouwen, zo blijkt uit een onderzoek naar vrouwen in de politiek van Atria in 2015.

sterre

Tabel uit Atria factsheet: aandeel vrouwen in de politiek.

In de cijfers van het onderzoek van Politiek in de Media bestaat de Tweede Kamer voor 9,1% uit vrouwelijke fractievoorzitters. Dit cijfer is echter niet accuraat, mede vanwege mannelijke parlementariërs die uit hun partijfractie stappen. Waar Thieme in september jl. sprak over veertien fracties, spreekt het onderzoek van Politiek in de Media over elf fracties. Volgens de website van de Tweede Kamer is Nederland momenteel zeventien fracties rijk. Het aantal vrouwelijke fractievoorzitters is echter niet gegroeid.

Maar niet alleen zijn vrouwen in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd – ook in de media krijgen vrouwelijke politici minder aandacht. Van alle aandacht die er in de media (geschreven, radio en tv) ging naar parlementariërs, ging slechts 21,1% van de berichtgeving over vrouwen. Alleen de mannen en vrouwen van de SP, ondanks dat de partij in de Kamer uit twee keer zoveel mannen als vrouwen bestaat, krijgen evenveel media-aandacht. Ook de CDA- en ChristenUnie-vrouwen doen het relatief goed.

Het Nederlandse publiek wil verbaal geweld

De reden dat parlementaire vrouwen minder vaak in de journalistieke schijnwerpers staan, is volgens de onderzoekers van Politiek in de Media omdat verbale gewelddadigheid en mannelijk leiderschap populair zijn. Dankzij de interesse van mannen op sleutelposities in de media, en ondanks het gebrek aan concrete politieke successen, is de media-aandacht voor demagogische mannelijke politici als Wilders, Roos, Baudet en Kuzu daarom groter dan ooit.

Save

1 Comment

1 Comment

  1. Raymond Franz

    13 december 2016 at 11:51

    Interessante aanvulling op het artikel op Politiek in de Media (en/of vice versa). Over het aantal fracties in de huidige Tweede Kamer, 11 volgens Politiek in de Media, 17 volgens in dit artikel, wil ik graag opmerken dat we in ons onderzoek zijn uitgegaan van de fracties van politieke partijen. Weliswaar zijn de heren die in de afgelopen 4 jaar uit hun fractie zijn gezet of gestapt formeel Tweede Kamerfracties maar worden ze niet beschouwd als politieke partij. Vandaar ook dat er in de handelingen niet wordt gesproken van DENK maar van de Groep Kuzu/Öztürk (GrKÖ). Dat we het zestal twee- en eenmansfracties niet bij de 11 fracties van de Kamerfracties hebben opgeteld, is weloverwogen en bestaan goede redenen. Wel wijzen we in het artikel op het opmerkelijke feit dat al deze dissidente ex-fractieleden van het mannelijk geslacht zijn.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top