TODAY+TOMORROW

Feministische Stemwijzer: “Nooit boerkaverbod,” zegt GroenLinks

(Leta Sobierajski)

AOW, belastingen, milieu – die standpunten kennen we nu wel. Maar hoe feministisch is de Nederlandse politiek eigenlijk? Wat vinden onze toekomstige vertegenwoordigers in Den Haag van het burkaverbod en vrouwenquota? De komende weken legt Vileine steeds enkele intersectionele vragen voor aan een vrouw op de lijst.

Kathalijne Buitenweg staat op nummer twee van de lijst GroenLinks. Ze houdt zich onder andere bezig met mensenrechten en emancipatie. De partij staat in de peilingen op ongeveer vijftien zetels.

Is jouw partij voor of tegen een vrouwenquotum in het bedrijfsleven en/of openbare besturen?
“Ik ben voor een vrouwenquotum en wil dit ook wettelijk vastleggen. Als de samenstelling van een bedrijf homogeen is, worden mensen langs die dominante meetlat gelegd. Pas als er een diverse situatie is, kun je echt op individuele kwaliteiten beoordeeld worden.”

“Pas als er een diverse situatie is, kun je op individuele kwaliteiten beoordeeld worden”

“Ik wijt het niet-kiezen voor een vrouw aan een verkeerd beeld over leiderschap. ‘Ik zie het haar niet doen,’ hoor ik vaak als reden. Rationele argumenten blijven uit, is mijn ervaring. Een witte man van een bepaalde leeftijd heeft nog steeds een voordeel bij functies als fractievoorzitter en bestuurder – zelfs in een zo diverse stad als Amsterdam.”

Gaat jouw partij voor of tegen het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ stemmen? (In dit rapport wordt onder andere juridisch vastgelegd dat kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben.)
“We zijn één van de initiatiefnemers geweest.”

Als jouw partij gaat regeren, verzeker je dan een intersectionele samenstelling van het kabinet?
“Als we straks gaan regeren – wat we graag willen – is representatie in een kabinet belangrijk. Iedereen moet kunnen zien dat de regering van ons allemaal is. Dat begint al bij de onderhandelingen over de coalitie. Voorgaande onderhandelingen waren mannelijke één-tweetjes tussen formateur en informateur.”

Is je partij voor of tegen partneralimentatie?
“Vrouwen moeten voor zichzelf kunnen zorgen. Er is geen standaard goede oplossing. Wel of geen partneralimentatie moet door een rechter worden beoordeeld, per individueel geval. Nu is het zo dat de meest verdienende (in de praktijk is dat vaak een man) na de scheiding de ex-partner maximaal 12 jaar alimentatie moet betalen.”

Gaat jouw partij het boerkaverbod terugdraaien?
“Vrouwen en mannen gaan over hun eigen kleding. Ik vind het typisch dat de samenleving gaat bepalen wat mensen moeten dragen. Dat besluit draagt niet bij aan de emancipatie van vrouwen.”

“Vrouwen en mannen gaan over hun eigen kleding”

“De ongelijkheid is ook zichtbaar in het recente besluit om het Nederlanderschap af te nemen van iemand die zich aansluit bij een terroristische organisatie. Dat kan alleen als je twee paspoorten hebt. Ik vind het per definitie raar om mensen anders te behandelen omdat ze twee paspoorten hebben. Als mensen eenmaal het Nederlandse paspoort hebben en hard aan het integreren zijn geslagen, lijkt dat minder waard te zijn. Wanneer is het wel genoeg?”

Wat gaat je partij doen aan de afwezigheid van mannen in het basis- en middelbaar onderwijs?
“Nu is 85% van de leraren in het basisonderwijs vrouw. Veel ouders hebben moeite met een man op een groep; vaak heerst er twijfel over de motivatie van een man en vragen vrouwen zich af of het kind wel veilig is en op de goede manier wordt verzorgd. Ik wil echter geen quotum in het onderwijs. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we meer mannen motiveren om in het onderwijs te werken. Die diversiteit is goed voor kinderen. Door te investeren in onderwijs hopen we op een hogere instroom bij pabo’s en minder uitval.”

Ga je het vaderschapsverlof uitbreiden?
“Er moet geld vrijkomen voor kraamverlof voor vaders. GroenLinks wil vier weken betaald kraamverlof en iedere werknemer krijgt zeven weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof én drie dagen per week gratis kinderopvang.”

Denk je dat je met de kandidatenlijst een goede volksvertegenwoordiger kan zijn?
“GroenLinks heeft bij de laatste negen verkiezingen zes keer een vrouw als lijsttrekker gehad. Nu is het een keer een man. We hebben verschillende mensen op de lijst, want verscheidenheid is van belang. Het blijft echter moeilijk om echt goed mensen van verschillende culturele achtergronden aan te trekken. Vertegenwoordiging heeft meerdere lagen. Je wilt dat je ideeën bij de juiste partij en persoon landen en dat je perspectief wordt gevoeld. Het gaat erom dat mensen zich herkennen. Door gemengde vertegenwoordiging is de kans het grootst dat wat de volksvertegenwoordiging zegt, ook gevoeld wordt in het land.”

Meer weten over hoe het nu eigenlijk zit met feminisme in de politiek? Hier vind je de interviews met andere politici.

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: RE: dierenwelzijn? GroenLinks is nergens te bekennen – Vileine.com

  2. Pingback: Feministische Stemwijzer: op welke partij kan je het beste stemmen? – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top