SEX+SPIRIT

Undercovergirl: sperma en bloed voor de ultieme liefdesspreuk

Afu Chan

Als moderne heks schrijft Froukje van der Velde over feminisme, planten, alternatieve contraceptie en medicijnen, machtssystemen, seks, taboes, rituelen en mystiek, en verkent zo de verborgen wereld van het spirituele.

Eerder schreef ik over menstruatiebloed, wat men ermee doet en hoe krachtig dit goedje is wat we maandelijks door de wc spoelen. De meeste mannen worden zo echter uitgesloten – transmannen daargelaten. Toch heeft de doorsnee man ook iets zeer waardevols, namelijk sperma. Een potent goedje vol proteïne, wat het vermogen heeft leven te creëren. Nu blijkt dat sperma gemengd met menstruatiebloed al helemaal een potente cocktail is. Sommige mensen geloven dat die mengeling magische krachten heeft en daarmee ideaal is om liefdesbetoveringen mee te doen…

Een half jaar geleden hoorde ik hier voor het eerst over. Een kennis van mij vertelde mij over een een magische liefdesspreuk die ze met haar geliefde had gedaan. Ze hadden haar menstruatiebloed en zijn sperma gemixt, hun liefde uitgesproken en het bevestigd door dit goedje in een hart te vormen. Door dit ritueel hadden ze een verdiepte, spirituele band. Ze deelden hun lichaamssappen als een gelofte voor hun diepgaande liefde. Mijn kennis straalde en vertelde me dit met zachte gefluisterde stem, als een vreugdevol geheim wat ze met me deelde.

Na een dag of twee speurwerk op het internet vind ik inderdaad tal van websites, forums en Facebookpagina’s waar het mixen van menstruatiebloed en sperma genoemd wordt. Dit  fenomeen is me totaal ontschoten – en blijkbaar ben ik niet de enige, want wetenschappelijke verslagen kan ik niet vinden. Waar vinden deze praktijken hun oorsprong, en interessanter: wat doen vrouwen en mannen vandaag de dag hiermee en met welk doel?

Strijd van de seksen

Ik vind fora en websites die zichzelf classificeren als folk-magie van Afrikaans-Amerikaanse hoodoo-tradities en Wicca, en van zwarte magie tot Siciliaanse folk-magie en onbestemde blogs. Er zijn vooral magische spreuken die de vrouw alleen doet, zonder dat de man er weet van heeft, om hem aan haar te binden.

“If you mix your menstrual blood with his sperm, it will tie you both together. Put together a love sachet with Love: crystals, charms, dried herbs, dried rose petals, etc. Add to this a piece of natural cotton or silk fabric which has menstrual blood and sperm soaked into it. Put it under your mattress and it will bind you together. If he finds it, the spell will be broken.”

Reacties op deze ‘spreuk’ gaan alle kanten op, van goede uitkomsten door de spreuk, verhalen van grootmoeders en het sterke geloof in deze rituelen. Maar ook twijfel over de daadwerkelijke werkzaamheid van deze spreuk en kritiek op de onethische handeling om iemands gedrag te willen manipuleren en dat het doen van deze spreuk op een laag zelfvertrouwen duidt. Deze liefdesspreuken lijken vrouwen het gevoel van macht te geven over mannen, en geeft hen in zekere zin een vorm van ‘agency’ – daadkracht en controle in zaken waar ze zich machteloos of onzeker over kunnen voelen.

In een andere blog zegt een man die zich richt op Afrikaanse-Amerikaanse hoodoo-tradities:

“Be weary men, for those women who know a trick or too can capture your semen and if so they can control you or keep you faithful…. For this purpose, the semen can be fresh or gathered from a discarded condom — or even stored in the freezer until needed.”

Er lijkt hier een bepaalde machtsstrijd gaande. Een strijd om controle te krijgen over de ander, je wil op te leggen en de ander van zijn/haar (keuze)vrijheid te beroven. De mensen die actief zijn op deze websites lijken er echter sterk in te geloven en trekken deze spreuken niet in twijfel.

Overstijgen van de man/vrouw dualiteit

Er is minder bekend over een harmonieus ritueel tussen man en vrouw met een gedeelde intentie. Vooral in tantrastromingen is hier informatie over. In tantra wordt seks als iets sacraals, iets heiligs gezien: verlichting en spiritualiteit kunnen bereikt worden door seks, en in uitwisseling met een partner, aldus de filosofie. Het ondersteunt de gedachte dat er veel kracht en potentie in seks en seksuele energie te vinden is. De lichaamssappen die vrijkomen, menstruatiebloed en sperma worden ook gezien als krachtige middelen om een persoonlijk of gezamenlijk doel te bereiken.

“When the semen, made molten by the fire of great passion, falls into the lotus of the “mother” and mixes with her red element, he achieves “the conventional mandala of the thought of enlightenment.” (Rawson 1973:33). De regel is een duidelijke intentie te zetten, want wat je aandacht geeft, groeit.

Feminist en auteur Barbara G. Walker beschrijft in The Woman’s Encyclopedia of Secrets and Myths verschillende geschiedkundige bronnen over mythes, waaronder het mengen van sperma en menstruatiebloed in verschillende culturen. “Throughout all Tantric and related faiths, the merging of female red and male white was “a profoundly important symbolic conjunction.”” De symbolische betekenis kon onder andere het ‘één-worden’ van man en vrouw zijn. Er wordt over verschillende ‘huwelijken’ gesproken: spiritueel huwelijk, of een alchemiehuwelijk door het mixen van verschillende stoffen en lichaamssappen. Met het doel om de dualiteit van vrouwelijk en mannelijk te overstijgen en eenheid te bereiken. Ook spirituele extase kan bereikt worden door dit mengsel te proeven. “The resultant mixture is tasted by the united “father-mother” [Yab-Yum], and when it reaches the throat, they can generate concretely a special bliss’.”

Van het vereren van menstruatiebloed en sperma was in de Grieks-Romeinse tijd al sprake, ruim voordat het christendom volledig gevestigd was in de Gnostische periode. Gnostische Christenen zoals de Ophite, beoefenden ‘agape’ – ‘liefdes-feest’ of ‘spiritueel huwelijk’. Een andere benaming voor ‘agape’ is ‘synesaktism’, oftewel ‘tantrische yoniverering’. Synesaktism werd in de 7e eeuw na Chr. als ketterij veroordeeld en daarmee uitgebannen. Bisschop Epiphanius beschreef met horror een ‘agape’ uitgevoerd door Ophite Christians:

“The woman and the man take the man’s ejaculation into their hands, stand up… offering to the Father, the Primal Being of All Nature, what is ons their hands, with the words, “We bring to Thee this oblation, which is the very Body of Christ.” ….They consume it, take housel of their shame and say:”This is the body of Christ…” “And when the woman is in her period, they do likewise with her menstruation…. and eat together.”

Volgens Walker had het eten van deze substanties een hogere spirituele waarde dan het symbolische eten van brood en wijn, wat in het christendom ’eucharistie’ oftewel ‘dankzegging’ wordt genoemd om Christus te herdenken en dezelfde symbolische kleuren heeft. Vandaag de dag zien we dat rood en wit nog altijd een prominente rol hebben in uitoefening van ritueel en religie, van folkloredansen tot de katholieke kerk. Zou dit zijn wortels hebben in de verering van sperma en menstruatiebloed?

Manipulatie van de werkelijkheid

Er zijn mythes uit het verleden en dan is er het heden, waar dit ritueel anno 2017 nog steeds wordt beoefend. Het leeft, dat is een ding wat zeker is. Mensen gebruiken lichaamssappen met een bepaalde intentie. Wat de exacte reden is van individuen, is slechts speculeren. Wat wel duidelijk is, is dat met de uitvoering van dit ritueel manipulatie van de werkelijkheid beoogd wordt – zoals met alle magische spreuken. Het wordt met een bepaalde gedachte uitgevoerd door de participanten en het lijkt een doel te dienen, zoals een diepere band tussen geliefden, spirituele groei, het gedrag van je partner beïnvloeden of ‘één-worden’ met je partner.

Mijn kennis en haar geliefde hebben inmiddels hun wegen gescheiden. Hun hart hebben ze begraven in de aarde, als slotscène van hun liefdesaffaire.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top