TODAY+TOMORROW

Feministische Stemwijzer: “geen quota maar kwaliteit,” vindt VVD

AOW, belastingen, milieu – die standpunten kennen we nu wel. Maar hoe feministisch is de Nederlandse politiek eigenlijk? Wat vinden onze toekomstige vertegenwoordigers in Den Haag van het burkaverbod en vrouwenquota? De komende weken legt Vileine steeds enkele intersectionele vragen voor aan een vrouw op de lijst.

Tamara van Ark staat op nummer vier van de lijst VVD. Ze is woordvoerder voor onder andere de thema’s emancipatie, homo-emancipatiebeleid en wet gelijke behandeling. De partij staat in de peilingen op ongeveer 24 zetels.

Is jouw partij voor of tegen een vrouwenquotum in bedrijfsleven en/of openbare besturen?

“Emancipatie en diversiteit dwing je volgens de VVD niet af via wetten. We zijn daarom tegen quota. Diversiteit is in het eigen belang van organisaties, omdat ze daardoor simpelweg beter presteren. Bovendien zien we dat het aantal vrouwen aan de top al langzaam toeneemt.”

Is je partij voor of tegen partneralimentatie?
“Het traditionele kostwinnersmodel – waarin de man het brood op de plank brengt – is wat ons betreft achterhaald. Na een scheiding is het juist van belang dat zowel de vrouw als de man (weer) financieel op eigen benen kunnen staan. De verplichting om twaalf jaar partneralimentatie te betalen past hier niet bij. Een maximum van vijf jaar doet dan recht aan beide ex-partners. Bovendien draagt een maximum van vijf jaar bij aan de financiële zelfstandigheid van alle partijen.”

Gaat jouw partij voor of tegen het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ stemmen? (In dit rapport wordt onder andere juridisch vastgelegd dat kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben.)
“In grote lijnen volgen we de conclusies van de staatscommissie. We willen onder andere dat de belangen van kinderen die worden geboren uit draagmoederschap en de belangen van hun wensouders en draagmoeder beter worden geborgd. Ook vinden wij het belangrijk dat de wetgeving en de praktijk ten aanzien van meerouder-gezinnen beter op elkaar wordt aangesloten.”

Gaat jouw partij het boerkaverbod terugdraaien?
“Nee. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar open tegemoet treden. Een boerka of een bivakmuts verhindert dat. Het geeft mensen een gevoel van onveiligheid als ze niet weten wie ze tegenover zich hebben. In de openbare ruimte staat het belang van veiligheid en elkaar open tegemoet treden voorop. Daarom wil de VVD een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.”

Als jouw partij gaat regeren, verzekert u een intersectionele samenstelling van het kabinet?
“Wij willen dat een kabinet op de eerste plaats samengesteld wordt op basis van kwaliteiten. Tegelijkertijd moeten groepen natuurlijk niet belemmerd of gedemotiveerd worden om zich in de politieke arena te mengen. Bij de VVD beoordelen we iedereen dan ook op zijn daden en kunde.”

“We willen geen quota in het basisonderwijs, onze juffen zijn ons even lief als onze meesters”

Wat gaat jouw partij doen aan de afwezigheid van mannen in het basis- en middelbaar onderwijs?
“Het zou goed zijn als er meer mannen voor de klas komen te staan. En dat heeft ook onze aandacht bijvoorbeeld doordat we dit monitoren in de lerarenagenda. Gelukkig zien we dat verhoudingsgewijs het aantal mannen op de lerarenopleidingen toeneemt. Daarnaast zijn er tal van initiatieven om de pabo aantrekkelijker te maken voor mannen. Die ondersteunen we van harte. Maar ook dit vlak zijn we niet voor quota, want onze juffen zijn ons even lief als onze meesters.”

Gaat jouw partij het vaderschapsverlof uitbreiden?
“Nee. De VVD vindt de huidige regeling afdoende. Bovendien zijn er ook andere verlofregelingen beschikbaar. Zo kan een vader ook onbetaald verlof opnemen. Bovendien leidt extra verlofrekening tot hogere belastingen voor iedereen. Ook voor mensen die geen gebruik willen maken van zo’n regeling.”

Denk je dat je met de kandidatenlijst van jouw partij een goede volksvertegenwoordiger kunt zijn?
“Mijn partij heeft een kandidatenlijst met veel kwaliteit en een grote diversiteit. Maar een goed volksvertegenwoordiger staat vooral in contact in de samenleving. Wij doen dat onder andere door het gesprek te voeren, op straat, via social media, maar ook door kiezers uit te nodigen in de Tweede Kamer. Via onze website kun je je daarvoor aanmelden.”

Meer weten over hoe het nu eigenlijk zit met feminisme in de politiek? Hier vind je de interviews met andere politici.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Feministische Stemwijzer: op welke partij kan je het beste stemmen? – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top