REAL/FAKE

Hallo Meneer: Peter Lloyd

Je ziet ze overal: witte oude mannen die dingen vinden van de wereld. In de rubriek ‘Hallo Meneer…’ mogen Vileine vrouwen ook wat terugzeggen. Deze week een reactie op een interview met journalist Peter Lloyd.

Hallo meneer Lloyd,

U bent een moraalridder van de bovenste plank. U ziet waar de echte ongelijkheid zit en weet ‘vrouwelijk gezeur’ feilloos van feiten te onderscheiden. Zo valt in ieder geval te lezen in het interview dat u gaf aan Trouw over uw boek Stand By Your Manhood, ‘een overlevingsgids voor de moderne man’.

Er zitten echter een paar denkfouten in uw redenatie, alsmede in uw kennis over het feminisme. Uw overtuiging over modern feminisme is het beeld dat in populaire media vereeuwigd wordt: de ongeschoren boze lesbienne die alleen maar schreeuwt en niet luistert. Die mannen haat en ze het liefst in zijn geheel elimineert. Had u zich ingelezen in de beweging, dan zou u echter weten dat er geen sprake is van een eenduidig feminisme; het is een brede stroming met vele verschillende opvattingen. Wat de gemene deler anno 2017 echter lijkt te zijn is de strijd voor gelijkheid – ongeacht geslacht, seksualiteit, afkomst en opleidingsniveau. Daar valt ook zeker de emancipatie van de man onder. Op het moment dat u stelt dat feministen alleen voor een bevoorrechte positie van de vrouw strijden, geeft u blijk van een groot gebrek aan kennis en historisch besef. Van feminisme profiteren zeker niet alleen vrouwen, en gelukkig zijn er ook heel wat mannen die dit inzien (zanger John Legend bijvoorbeeld)

Zo kun je alles wel relativeren

Daarnaast vergelijkt u appels met peren. Op het moment dat wordt gesteld dat vrouwenbesnijdenis problematisch is, verbindt u daar de conclusie aan dat mannenbesnijdenis dus oké is. Dat wordt niet gezegd. Het is lastig om in één adem alle problemen aan te kaarten en daar oplossingen voor te bedenken. Dan kan feministen ook verweten worden dat ze zich louter op gelijke rechten focussen, terwijl er ondertussen klimaatsverandering gaande is. Je kunt als beweging niet alles oplossen, maar dat maakt de beweging op zich niet minder legitiem. Op die manier kun je alles wel relativeren.

Het gaat bij modern feminisme om structurele ongelijkheden. Hier valt zeker ook wat u heel innovatief ‘de glazen kelder noemt’ onder. Het gebrek aan vrouwelijke vuilnismannen is een directe consequentie van (achterhaalde) genderrollen en -verwachtingen. Als, zoals het feminisme dat het liefst ziet, de mens vrij is om zich te ontwikkelen, los van stereotypes, dan is de kans groot dat er automatisch meer vaders huisman worden, meer vrouwen de bouw ingaan en dat leiderschap niet langer louter geassocieerd wordt met witte mannen. Dit is de utopie waar het feminisme voor strijdt. Geen hokjes, geen genderpatronen, maar ruimte voor iedereen om zich te ontwikkelen naar persoonlijke capaciteit en voorkeur.

Geen hokjes en genderpatronen

Waar u misschien een unheimisch gevoel van krijgt, zijn quota en andere duidelijk zichtbare voorkeursbehandelingen voor vrouwen. Begrijpelijk, het vergt even wat inlevingsvermogen om in te zien dat het soms niet anders kan. Ter verduidelijking: de man is de norm. Om een evenwicht te doorbreken en alle mensen gelijke kansen te geven, is soms wat externe kracht nodig – verandering komt niet vanzelf. U haalt als voorbeeld aan dat mannen soms horen dat ze geen promotie krijgen omdat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. U vindt dit moeilijk te verkroppen – maar lijkt daarbij te vergeten dat jarenlang de man het voordeel van de twijfel kreeg bij gelijke kwaliteiten. Mensen hebben automatisch een voorkeur voor een kandidaat die op henzelf lijkt; mannen kiezen mannen en zo verandert er niets.

Mannen staan al eeuwen aan het roer en hun dominantie zit veel dieper in alle sociale structuren van de moderne maatschappij dan op het eerste gezicht lijkt. Daarom is het wel degelijk nodig om te tellen hoeveel dialoog de vrouwelijke acteurs in Hollywoodfilms krijgen, of hoeveel – of weinig – vrouwelijke artiesten er op onze grote podia staan.

Sla eens een geschiedenisboek open

U beticht feministen onterecht van een eenduidige focus op onrecht dat vrouwen aangedaan wordt, terwijl u vervolgens zelf alleen mannelijke problemen agendeert. Polarisatie lost echter niets op. Feminisme, het afbreken van stereotyperingen en normen, zal de maatschappij als geheel ten goede komen. Daarvoor zullen wij samen moeten optrekken in plaats van met vingertjes wijzen en focussen op verschillen en ‘wat er ook allemaal heel erg is’. Hopelijk ziet u in dat feministen niet het kwaad zijn, maar dat zij eigenlijk hetzelfde gevecht voeren als u. U kiest ervoor het te framen op een manier die polariseert, feministen kiezen ervoor te focussen op het mogelijk gezamenlijk gewin.

Tenslotte zou ik u willen aanraden eens een geschiedenisboek open te slaan en uw uitspraak “Mannen hebben eeuwenlang uiterst effectief gecommuniceerd en de beschaafde wereld opgebouwd” nog eens te overdenken. U lijkt ook hier een paar kleine details over het hoofd te hebben gezien.

Dag meneer Lloyd.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top