TECH+FUTURE

Stemmingmakerij: beetje misbruik bij ontgroeningen kan gewoon volgens D66

DAVID MILAN

In Stemmingmakerij kijken Vileine vrouwen kritisch naar het stemgedrag van politieke partijen. Deze week bleken o.a. een hoop partijen te vinden dat “een beetje seksueel misbruik wel moet kunnen” in een inwijdingsritueel.


Iedere dinsdag stemt de Kamer over tientallen moties maar wordt het leeuwendeel daarvan verworpen en aangezien de media slechts bij hoge uitzondering aandacht besteden aan verworpen moties, hoort u er nooit wat van. Dat is betreurenswaardig aangezien het stemgedrag van politieke partijen meer zegt over hun intenties dan de verkiezingsprogramma’s. Nu afgelopen weekeinde nog maar weer eens is gebleken in hoeverre de mensenrechten onder druk staan in ons koude kikkerlandje, roept Vileine de rubriek stemmingmakerij in het leven. Schrijfster dezes benadrukt daarbij dat ze geenszins neutraal of objectief is, noch is deze rubriek een complete opsomming van alle behandelde moties. Dat laatste zou ondoenlijk zijn, het eerste bestaat niet, zeker niet vanuit feministisch oogpunt.

Het Vragenuurtje

De reden dat dit stuk begint met oude motie van de PVV die gesteund werd door het Schorem voor Demagogie zijn de gebeurtenissen van afgelopen weekend, die eerst even benoemd moeten worden voor we naar de moties kunnen kijken. Politie en ME collaboreerden openlijk met het Friese fascistische front dat op een handdruk van oom agent kon rekenen terwijl ze misdaden begingen waar negen jaar cel op staat.
Desondanks maakten de media er vrijwel uitsluitend één groot heldenepos van. De aanstichter van “Project P” mocht zich laten lauweren als Jenny d’Arc. Jeroen Pauw ging haar nog net niet opzichtig knuffelen; “trek je er niks van aan dat mensen je in een extreem-rechtse hoek plaatsen.” De hoofdofficier van justitie die ook aan tafel zat om de moordenaars van Mitch Henriquez vrij te pleiten mengde zich totaal niet in het gesprek terwijl buiten kijf staat dat er door eigenrichting grondrechten met voeten zijn getreden. Alleen Vrij Nederland, NRC en Volkskrant kwamen elk met één kritisch stuk. Daarbij moet worden opgemerkt dat alleen Vrij Nederland geen tig stukken vanuit het perspectief van de politie, de overheid of de pro-piet fascisten had. Volkskrant ging nog wel het verst door de activisten weg te zetten als zeurpieten en zielepieten.

En onze minister? De minister zegde in reactie op Kamervragen toe dat ze het CIA-handboek met tijdloze tips voor eenvoudige sabotage er nog eens bij gaat pakken. Ze gaat via de Vereniging Nederlandse Gemeenten in overleg over het “bijkans heilige demonstratierecht” om te bekijken hoe zich dat verhoudt tot het handhaven van de openbare orde en het garanderen van de veiligheid.

Dit is niet nieuw. Al sinds 2008 wordt er gewaarschuwd dat burgemeesters zich gedragen als Sherrif. Ook vorig jaar, nadat demonstranten tegen zwarte piet met gigantisch grof geweld Rotterdam uit werden geslagen, waarbij er maar liefst 200 mensen gearresteerd werden, volgde er een waarschuwing dat burgemeesters veel te snel naar noodbevelen grijpen om de zogeheten grondrechten in te perken. En dat hoeft niets eens over zwarte piet te gaan, denk aan Joanna die een bordje met daarop de tekst “ik ben geen onderdaan” omhoog hield bij de troonwisseling in 2013. Zij werd ook afgevoerd door oom agent, net zoals het handjevol demonstranten dat Dokkum afgelopen weekend wel heeft bereikt. Naderhand volgen er misschien excuses en in het beste geval een bloemetje maar ondertussen is het kwaad wel geschied. Alleen in groepsverband geldt een aanmeldingsplicht, in je eentje niet. Het recht op vergadering en het recht op vrije meningsuiting zijn dode letters en de zogenaamde voorvechters van het vrije woord staan er bij te juichen.

#MeToo

Goed, we zijn eindelijk bij de actuele moties aanbeland. Er stond onlangs een aantal verhalen in de Volkskrant over ontgroeningen bij het Ministerie van Oorlog. Dat is zo ongeveer Vindicat of Minerva in het kwadraat qua vernederingen en seksueel misbruik. De Kamer vond hier het volgende van:

“De realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.” – Thierry Baudet.
Dit geldt kennelijk ook voor rekruten en feuten. Lange leve de angstcultuur. Je zou het nog weg kunnen lachen als Schorem voor Demagogie de enige was die voor hardhandige ontgroeningen pleit totdat je ziet dat het partijkartel ongeveer dezelfde mening toegedaan is.

Gaswinning

Wetenschappers zijn het vrijwel unisono eens. Het klimaat warmt op en rap ook. Dat komt doordat we gas en olie uit de bodem opboren en opstoken en doordat we veel te veel vee houden. Zelfs de reclamecodecommissie is daarvan overtuigd en dat is bepaald geen neutrale instantie. De reclamecodecommissie spreekt namens de industrie en wordt gefinancierd door de industrie. De reclamecodecommissie heeft Shell verboden om gas een transitiebrandstof en een schone brandstof te noemen.

Het is werkelijk ten hemel schreiend dat een compleet door de industrie gefinancierd instituut blijkbaar over meer principes beschikt dan onze zogeheten volksvertegenwoordiging waarvan wij mogen verwachten dat zij ervoor gaan zorgen dat wij droge voeten houden.

De afdeling lange arm van X

Als je makkelijk wilt scoren dan noem je DENK de lange arm van Ankara. En eerlijk is eerlijk, daar hebben ze het ook naar gemaakt door godbetert tegen de vrijlating van de directeur van Amnesty International te stemmen. Maar wist u dat we naast de lange arm van Ankara ook te maken hebben met lange arm van Tel Aviv en Rabat? Geert Wilders schreeuwt om de haverklap dat het minderminderminderproces oneerlijk is maar ondertussen stemt hij zelf wel tegen eerlijke processen voor demonstranten in Marokko.

Blokje buitenlands beleid

In het buitenland sterven natuurbeschermers bij bosjes. Dit vindt de Kamer ervan.

In het buitenland zijn oorlogsmisdaden aan de orde van de dag, 90% van de drone-bombardementen raakt bijvoorbeeld niet het beoogde doel. Meh zegt de Kamer. Het Kabinet raakte de meerderheid kwijt doordat de ChristenUnie wel iets met het verdrag van Genève heeft maar de zogenaamde oppositiepartij van Thierry Baudet wist niet hoe snel hij het resterende deel van het partijkartel te hulp moest schieten.

De meest hilarische klucht van de dag was de PVV die tegen het recht op een eerlijk proces stemde. Joe, Geert, loop nog eens leeg over partijdige D66-rechters met je wraakverzoeken.

Sleepwet

Dan de zogeheten sleepwet die volgens het regeerakkoord totaal geen sleepnet omvat. Laten we eens kijken wat de Kamer daarvan vindt.

Ehm. Ja, dat is dus best wel een sleepnet. En je wordt genaaid waar je bij staat. De AIVD beweert namelijk dat 98% van de binnengeharkte data wordt weggegooid wegens niet verdacht. Allemaal leuk en aardig en het zou een hele geruststelling kunnen zijn, ware het niet dat de ongefilterde data gedeeld wordt met iedere schurkenstaat die door de regering als bondgenoot wordt beschouwd, zoals daar zijn Amerika, Israël en Saudi-Arabië. Alle data die de AIVD/MIVD zogenaamd weggooit kunnen ze dus altijd weer opvragen bij bevriende diensten.

De AIVD/MIVD mag dus niet alleen gebruik maken van achterdeuren in software, ze hebben ook een achterdeur in de wet.
Gelet op het feit dat de grondrechten nu al met voeten getreden worden, raad ik u aan dat u zich ernstig zorgen gaat maken over de toekomst van onze vermeende democratische rechtstaat. Indien u dat doet, heeft u hopelijk ook opgemerkt dat de zogeheten populistische partijen domweg de kant van de best bewapende mogendheid kiezen zodra puntje bij paaltje komt.

Mocht u dit stuk tot zover hebben opgemerkt dan wil ik u alvast feliciteren, maar dan kunt niet anders dan erkennen dat de zogeheten populisten niks anders zijn dan een rode vlag die een stier voor de gek houdt. Aan het eind van het liedje wordt de stier afgeslacht en voordat het zover is… zijn er echt genoeg signalen afgegeven dat die uitkomst onvermijdelijk zou zijn.

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Stemmingmakerij: arme kinderen moeten zich invechten volgens Van Ark (VVD) – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top