TODAY+TOMORROW

Stemmingmakerij: arme kinderen moeten zich invechten volgens Van Ark (VVD)

DAANTJE BONS voor Vileine

In Stemmingmakerij kijken Vileine vrouwen kritisch naar het stemgedrag van politieke partijen. Deze week blijkt D66 te draaikonten over ontgroeningen na hun stemming van vorige week en vindt de VDD armoedebestrijding zielig voor ouders van kinderen met iPhone.

Iedere dinsdag stemt de Kamer over tientallen moties maar wordt het leeuwendeel daarvan verworpen en aangezien de media slechts bij hoge uitzondering aandacht besteden aan verworpen moties, hoort u er nooit wat van. Dat is betreurenswaardig aangezien het stemgedrag van politieke partijen meer zegt over hun intenties dan de verkiezingsprogramma’s.
Nu vorige week nog maar weer eens is gebleken in hoeverre de mensenrechten onder druk staan in ons koude kikkerlandje, roept Vileine de rubriek Stemmingmakerij in het leven. Hier lees je elke week een uitgebreid overzicht van de moties, het stemgedrag en de achtergronden. Schrijfster dezes benadrukt daarbij dat ze geenszins neutraal of objectief is, noch is deze rubriek een complete opsomming van alle behandelde moties. Dat laatste zou ondoenlijk zijn, het eerste bestaat niet, zeker niet vanuit feministisch oogpunt.

Vragenuurtje

Kort vragenuurtje deze week, D66 over over de psychische schade na Irma, GroenLinks over het feit dat gemeenten geld voor armoedebestrijding onder kinderen gebruiken om gaten in de eigen begroting mee te dichten en de VVD over (om)scholingsgeld dat op de plank blijft liggen. De drie voorgaande links gaan naar de artikelen waar de vragen op gebaseerd zijn.

Rond de dertig procent van de bevolking op Sint Maarten is getraumatiseerd als gevolg van de orkaan Irma, dat meldt Zembla op gezag van verschillende psychologen op het eiland. Dat het niet meer is mag verbazingwekkend worden genoemd. Hoe zou u zich voelen als uw halve straat weggewaaid is?

D66 begon hun vraagstelling met de leugen dat er “met man en macht gewerkt wordt aan de wederopbouw”. Onzin. Nederland heeft eerst “een behoorlijke dreun” aan Sint Maarten uitgedeeld door het aftreden van hun premier te eisen. Dat er nog helemaal niks hersteld is blijkt wel uit het feit dat staatssecretaris Knops in een hotel zonder dak slaapt nu hij daar is om de ruzie te zussen die ontstaan is nadat Nederland terugviel in de rol van kolonisator door politieke randvoorwaarden te verbinden aan de wederopbouw.

Toch doen Kamer en Kabinet alsof het allemaal op rolletjes verloopt. Minister Ollongren spreek in de verleden tijd over mensen die geen dak meer boven hun hoofd had en de SP is trots “dat er zoveel geld besteed wordt aan de wederopbouw van Sint Maarten”. Njah, er moet eerst nog maar eens bezien worden hoeveel er van de toegezegde 550 miljoen blijft hangen in de “Haagse integriteitskamer” die moet worden aangesteld omdat Den Haag nou eenmaal van mening is dat Sint Maarten een “corrupt boevennest” is en bovendien staat vast dat 550 miljoen bij lange na niet voldoende is. Irma was “de zwaarste en duurste orkaan ooit“. De Amerikaanse verzekeraar AIG schat de schade voor alleen de Caribische eilanden op 1 miljard. En dan kwam de orkaan José er nog eens achteraan.

Het is bovendien verbazingwekkend hoe snel de Kamer over het “nu niet zomaar de portemonnee voor Sint Maarten trekken” van Rutte heen stapt door mooi weer te spelen. De Kamer liet zich verder met een kluitje in het riet sturen door Ollongren die het over van alles, van grensbewaking tot betrekken van de burgers had, zonder ergens een concrete toezegging te doen.

Armoedebestrijding

Tijdens Rutte II heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma honderd miljoen uitgetrokken voor de 400.000 kinderen in Nederland die in armoede opgroeien. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt tenminste vijf procent daarvan in het dichten van gaten in de gemeentelijke begroting is gaan zitten, daarnaast zijn er wethouders die het bestaan van armoede ontkennen, hetgeen statistisch ongeveer neerkomt op hetzelfde als beweren dat er in jouw gemeente echt geen homo’s wonen, en er zijn gemeenten die het geld doodleuk in lantaarnpalen steken. Lisa Westerveld van GroenLinks stelde er Kamervragen over.

Rode draad in het geheel was dat de amateurpolitici in de gemeenteraden eens wat meer op hun strepen moeten gaan staan en wat beter op hun zaken moeten gaan letten. Zo nodig moet de Rijksoverheid daar handvatten voor gaan bieden. Dat zowel de VVD-woordvoerder uit de Kamer als die namens het Kabinet toegaven dat armoede bestaat in Nederland was de noviteit. Verder veranderde er niks. Kuzu (DENK) probeerde staatssecretaris Van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ertoe aan te zetten geld voor armoedebestrijding te oormerken zodat het nergens anders aan worden besteed maar hij kreeg nul op het rekest. In plaats van gewoon een antwoord te geven begon Van Ark een verhaal op te hangen over hoe zuur het is voor gezinnen die sparen voor een iPhone voor de kinderen om te vernemen dat anderen in aanmerking komen voor een armoederegeling. Ze begon ook nog over participatie, iets dat bij kinderen helemaal niet speelt tenzij je ook een tegenprestatie voor een winterjas verwacht. In 2018 komt er een evaluatie maar het is nu al wel duidelijk dat er een potje wordt gemaakt van het potje tegen armoede onder kinderen.

Blokje leedvermaak

Het blijkt dat vier op de vijf werknemers in de financiële sector bijscholing krijgen om een betere bankier te worden. De Kamer vindt dat maar niks omdat de financiële sector een krimpsector is. Met andere woorden: bankiers wacht de bijstand. Dat vind ik bijzonder lollig. Dat er 400 miljoen is voor bij- en omscholing van mensen wiens bedje al redelijk gespreid is, is dan weer minder lollig. Dat er bazen bestaan die omscholing verbieden is eveneens minder lollig, daarom wil het Kabinet een doorbraak bewerkstelligen door een individueel leerbudget in te voeren zodat werknemers lekker zelf kunnen bepalen welke cursus ze wel of niet volgen.

Moties, geef ons de moties

Voor de verandering beginnen we met aantal aangenomen moties. De media mogen stemverhoudingen dan niet zozeer van belang vinden, wij denken daar anders over. Alleen VVD en D66 waren van mening dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap niet in aanmerking komen om mee te doen aan sport. Vervolgens vond de VVD het nodig om “zo spoedig mogelijk” 10 miljoen over te maken aan NOC-NSF.

Extreemrechts, pardon, de populistische partij PVV, kwam met een motie om ontwikkelingshulp onmiddellijk te staken. Daarbij kregen ze alleen steun van die andere extreemre, ho daar ga ik weer, andere populistische partij, Schorem voor Demagogie. Voor de goede orde is de internationale afspraak om 0.7% van het rijksbudget te besteden aan ontwikkelingssamenwerking en daar voldoen wel niet aan.

Dan een motie voor het grootkapitaal. De VVD wil proactief inzetten op het sluiten van deals die ten goede komen aan multinationals. Let u even op wie er het partijkartel weer volmondig steunt?

Moet Nederland bezuinigen op ontwikkelingshulp of er zelfs helemaal mee stoppen Ja luidt het ter rechterzijde van de Kamer. Moeten andere landen dan ook maar stoppen met noodhulpverlening? Geenszins! Die moeten meer bijdragen!

“Sport”

Meer sport. Wat heeft de Partij voor de Dieren tegen buitensport hoor ik u vragen. Nou helemaal niks. De motie gaat specifiek over hengelen. Met een krat bier langs de wal zitten. Dat is net zomin sport als voetbal kijken. Let u liever op wie er tegen speeltuinen en trapveldjes voor kinderen zijn.

Belangrijker zaken nu. Begin augustus zijn door de jaarlijkse hernieuwbare grondstoffen heen gebrand. De planeet warmt op en als we niet uitkijken dan gaat dat een onomkeerbare kettingreactie veroorzaken omdat de poolkappen en de permafrost smelten waardoor de zeespiegel stijgt en er ziektekiemen uit de bodem vrijkomen waardoor dieren en dus uiteindelijk ook mensen massaal het loodje leggen. Daarom moeten we zowel klimaatverandering als het ecologisch tekort terugdringen. Best belangrijk toch? Kamer says no…

Internationaal beleid dan. Het is beschamend maar de asielopvang wordt in Nederland bekostigt uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. U weet wel, die beloofde toezegging van 0.7% van het BBP die we niet halen, daar knagen we nog wat van af. Ondertussen geven we bedrijven die ons buiten nationale rechtbanken willen aanklagen vanwege onze milieuwetgeving of vanwege borstvoeding (ja, echt) ruim baan. De moties om de bekostiging van het COA en de macht van private internationale rechtbanken in te perken hebben het beide niet gehaald. Et tu, PvdA?

Eigenlijk zijn we best wel een ontzettend godverlaten kutland. Een motie die alleen maar verzoekt om bij de verlening van noodhulp allereerst rekening te houden met de meest kwetsbaren, te weten vrouwen en meisjes, wordt kansloos weggestemd.

Al die achterlijke ontwikkelingslanden en moslimlanden daar in de zandbak benne kut! Achterlijke cultuur! Zullen we iets doen aan de positie van vrouwen dan? Nee! Dan hebben we niks meer om tegen te ageren!

Gekmaker van de week

Nederlanders met een Turkse afkomst zijn verplicht om in Turkse dienstplicht te gaan. Dat kunnen ze afkopen met 1000 euro. Voor wie dat niet kan betalen bestaat er een regeling om het geld bij Defensie te lenen zodat er geen Nederlandse ingezetenen verplicht zijn om in een buitenlandse krijgsmacht te dienen. Wat schetst nou de verbazing? Juist de partijen die hoegenaamd tegen het importeren van buitenlandse conflicten zijn willen die regeling schrappen. En die motie is aangenomen. Met het kulargument dat de Nederlandse belastingbetaler anders het leger van Turkije financiert. Ammehoela. Dat doen we toch wel, Turkije is lid van de NAVO en daar dragen wij aan bij. We financieren ook wel meer, de raket die de MH17 trof was bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar via de Zuidas.

Echt, al die groene bolletjes mogen nooit een woord meer zeggen over importeren van conflicten omdat ze armlastige Nederlanders verplichten om mee te vechten in eventuele Turkse oorlogen. Leuk voor de Koerdische gemeenschap in Nederland zeg. De hardcore Erdogan-fans in mijn timeline kunnen nu tenminste wel stoppen met zeiken dat de SP bestaat uit PKK-aanhangers. En de door extreemre, ho, daar ging ik bijna weer, populistisch rechts gewenste rassenrellen zijn een stapje dichterbij.

Tot slot presenteer ik graag de draaikont van de week. Vond D66 vorige week nog dat een beetje seksueel geweld bij ontgroeningen best moet kunnen, deze week zijn ze de mening toegedaan dat ontgroeningen uit den boze zijn en derhalve verboden dienen te worden.

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Vileine wordt wakker met onderzoeksjournalistiek en zoekt jou! – Vileine.com

  2. Pingback: Vileine wordt wakker met verdiepende journalistiek en zoekt jou! – Vileine.com

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VERS

We do not believe in the world empowering women.

We believe in women empowering the world!

Journalist, activist, game-changing artist, mind-body scientist, international solidarist?

Join the tribe

Copyright © 2020 Vileine

To Top